Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

Technológie

Fotovoltická elektráreň v areáli SPP v Bratislave
PR článok
Technológie 24.4. 0:00

Investície do udržateľných technológií posilnia odolnosť nás všetkých

Za kľúčové nástroje v úsilí o dosiahnutie uhlíkovej neutrality SPP považuje zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Práve investície do týchto oblastí sú súčasťou cieľov do roku 2030, uvedených aj v správe o udržateľnosti SPP za rok 2021, ktorá je zverejnená na webovom sídle spoločnosti. Do roku 2030 plánuje SPP do projektov zameraných na výrobu energií z OZE investovať sám alebo v spolupráci s partnermi približne 500 miliónov eur.


Video