Predplatiť TREND
Predplatiť TREND
Peter Svoreň

Peter Svoreň

analytik a výkonný riaditeľ APME FX TRADING EUROPE

Peter Svoreň riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Peter má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch. Zoznam všetkých autorov

Najnovšie články autora

Video