Bankársky sektor celé storočia prinášal prosperitu mestám a celým štátom. Prepojenie s občanmi a najmä firmami, ktoré sa dlhé obdobie spoliehali na banky ako kľúčového hráča ich podnikania, bolo veľmi silné. Nehovoriac o bezpečnosti, ktoré banky „projektovali“ do ekonomiky.

V posledných rokoch však nástup fintechov, čiže firiem prinášajúcich finančné technológie, ukázal mnohé limity bánk. Logická otázka dnes znie: máme sa pripraviť, že fintechy prakticky nahradia bankový sektor, alebo je to príliš smelé očakávanie a reálnejšia bude akési spolužitie?

Technológie sa tlačia do bankovníctva vo veľkom

Čo sú vlastne fintechy? Ide o firmy, ktoré sa zameriavajú na moderné služby, ktoré všetci chceme a máme radi. Napríklad dokážu startupom aj miliónov klasických klientov pomôcť podnikať a prosperovať tým, že dostanú k dispozícii platformy s pomerne lacnými a „hladko bežiacimi“ službami. Napríklad v oblasti platobných transakcií, mechanizmov pôžičiek či ochrany majetku.

Sú to fintech giganti ako Stripe, Klarna, Square a Chime, ktorí prevalcovali finančný sektor riešeniami od tzv. finančnej inklúzie až po chatrobotov a živého chatu. Tieto a mnohé ďalšie riešenia zmenili náš pohľad na realitu a na svet bankovníctva. Ale sú skutočne budúcnosťou bankovníctva?

Fintechy digitalizujú (sčasti) zaspatý bankový sektor

Fintechy presadzujú riešenia tzv. bezhotovostnej spoločnosti. Je to svet, v ktorom dominujú mobilné aplikácie a platformy, ktoré na konci dňa vylepšujú finančné služby tým, že ich digitalizujú.

Predovšetkým mladým firmám, ktoré sa chcú v bankovníctve uchytiť, to veľmi pomáha: namiesto veľkého kapitálu na IT riešenie im stačí využiť už hotové, progresívne riešenie. Firmám sa tak otvára cesta k rozvoju, pri ktorom ich za bežných okolností brzdili tradičné banky s ich striktnými požiadavkami. Výsledok: Startupy prosperujú a fintech spoločnosti sú hrdinovia, ktorí to všetko umožnili.

Tam však fintech nekončí. Ďalšími oblasťami, kam sa chce rozvinúť, je investičné poradenstvo, zaručenie vysokej bezpečnosti cez kyberbezpečnostné produkty a služby, ktoré na konci dňa chránia dáta a peniaze investorov a korporácií.

Aký veľký je vlastne fintech trh?

Fintech trh jasne rastie. Podľa Business Research Company mali fintech firmy v roku 2018 hodnotu 128 miliárd dolárov. V roku 2021 to bolo 136 miliárd dolárov. Nie je to astronomický rast, ale ten doterajší by sa mal predsa len o niečo zrýchliť mal by rásť zloženou ročnou mierou 11,9 percenta. To znamená, že v roku 2027 by mohol dosiahnuť hodnotu 267 miliárd dolárov.

Plusy a mínusy fintechových riešení

Aké sú výhody fintechu? Benefity pre mladé a začínajúce firmy sme už spomenuli vyššie. Pre užívateľov tieto výhody znamenajú lepšiu dostupnosť, pre firmy zase väčší tok peňazí, keďže všetko sa deje jednoducho, bez prekážok a z mobilu, ktorý má každý stále pri sebe.

Veľkým plusom fintechu je krátky čas odozvy. Tu je reč o rýchlej a efektívnej zákazníckej podpore cez telefón, e-mail a živé chaty. Podľa BBVA je priemerný čas odozvy väčšiny ponúkaných služieb medzi 10 minútami a 48 hodinami.

Kratší koniec tohto intervalu je zásadným rozdielom voči tradičným bankám. V nich bežne čakáte dni na otvorenie účtu a aj týždne na vydanie platobnej karty. Fintech mechanizmy navyše znižujú náklady, a tým umožňujú pýtať si nižšie poplatky ako tradičné banky.

Avšak nie všetko je pri fintechu dokonalé. Napríklad, k službám sa nedá dostať fyzicky a kto nemá prístup k digitálnym službám (napríklad nemá patričný smartfón), má smolu. Takisto dostupnosť služieb je ohrozená, ak nefunguje internetové pripojenie či „netečú“ dáta.

A nie len to. Je verejne známe, že svet fintechov nie je ani zďaleka tak regulovaný ako banky. Slabšia regulácia je dvojsečná zbraň: transakcie síce urobíte ľahšie, ale riziko pri nich je oveľa väčšie.

Prepojenie starého s novým prináša prospech všetkým

Digitálna evolúcia, ktorú priniesli fintechy, donútila tradičné banky, napríklad Bank of America, Barclays, HSBC a iné, aby adaptovali trend on-the-go bankovníctva a rýchlych transakcií. A to ich posunulo dopredu.

Je zrejmé, že fintechy majú pred bankami v mnohom náskok, rastú a dnes si nevieme predstaviť, že by tento trh mal zastaviť. Avšak na to ani neexistuje dôvod. Fintech riešenia sú ústretové voči používateľom a síce pri ich používaní existuje o niečo vyššie riziko, všeobecne sú akceptované.

Nástup fintechov neznamená, že začínajú ovládať svet financií. Je to skôr urýchlenie zmeny, transformácie sektora do modernej podoby. Dnes vidíme, že tradičné banky, ktoré adaptovali moderné technické riešenia, bez problémov ďalej prosperujú. A to aj vďaka fintechom. Aj keď nevieme, ktorým smerom sa vyberú technológie, isté je, že všetko bude rýchlejšie a pri paralelnej snahe o zjednodušovanie. A v tomto vývoji fintechy budú pravdepodobne hrať ďalej významnú rolu.

Peter Svoreň

Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík.  Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora