Bankový sektor to v poslednom čase nemal v Európe ružové. Svoje o tom vie veľká banková skupina BNP Paribas so sídlom v Paríži s trhovou valuáciou 70 miliárd dolárov. Úvodom tohto roka čelila výrazným poklesom kvôli neochote firiem a retailových klientov čerpať úvery. Štúdia nášho analytického tímu ApmeFX však indikuje, že najväčšia francúzska banka by práve teraz mohla stáť na začiatku novej rastovej éry.

Výborný desaťpercentný skok v ziskovosti

Možný pozitívny obrat ukazujú výsledky BNP Paribas za tretí kvartál 2022. Banka ho uzavrela s výnosmi vo výške 12,31 miliardy eur, prevádzkovým ziskom 4,54 miliardy eur a čistým ziskom 2,76 miliardy eur. To sú všetko čísla, ktorými banka jasne poskočila a potešila investorov. Napríklad prevádzkový zisk bol medziročne vyšší o takmer 7 %, výnosy o 8 % a čistý zisk bol v pluse dokonca o 10 %.

Napriek klesajúcim trhom banka ukázala silnú odolnosť. Hlavným motorom rastu sa stal vyšší dopyt po komoditných derivátoch, sadzbách a devízach. Generálny riaditeľ Jean-Laurent Bonnafé je však opatrný a hovorí o tom, že rýchla akcelerácia výnosov z dlhopisov na európskom trhu všeobecne vytvára neisté trhové podmienky, nehovoriac o politických rizikách. Analytici s ním síce súhlasia, avšak napriek tomu by očakávané pokračujúce oživovanie trhov a s tým spojená vôľa viac utrácať a tiež investovať mala pôsobiť v prospech banky.

Akcie majú našliapnuté k rastu

Detailnejší pohľad na výsledky odhaľuje popri silnom raste hlavných investícií aj vyššie výnosy zo správy majetku. Samotné výnosy zo správy aktív však v poslednom štvrťroku išli nadol.

Vývoj ceny akcií BNP Paribas za posledných 5 rokov (Zdroj: Tradingview.com)

Čo táto situácia znamená pre akcie? Akcie BNP Paribas (BNP.PA) v aktuálnej cene 53,63 eur sa pohybujú medzi úrovňou podpory na hranici 42 eur a tzv. úrovňou rezistencie blízko 54 eur. Ideálnym scenárom by bolo prelomenie hranice rezistencie v krátkom čase. Ak by sa to nepodarilo, dlhodobá trajektória banky stále vyzerá dobre. Z dopytovania medzi analytikmi renomovaných finančných inštitúcií vyplynulo, že očakávaná priemerná cena akcie v horizonte 12 mesiacov je 70 eur, čo by bol nárast o 17 eur alebo 30 % nárast oproti dnešnému oceneniu. Nízky odhad v tomto prípade hovorí o cene 61 eur a najvyššia prognóza sa zase blíži k 80 eurám.

Banka sa chce sústrediť na správu súkromných aktív

BNP Paribas počíta s tým, že bude hrať významnú rolu pri akvizíciách a reštrukturalizáciách podnikov, ktoré by mohli početnosťou v čase očakávanej ekonomickej stagnácie rásť. Okrem toho úvodom decembra 2022 správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management získala väčšinový podiel v dánskej spoločnosti International Woodland. Tá je orientovaná na poskytovanie služieb v oblasti riadenia investícií, poradenských služieb a služieb v oblasti investícií do poľnohospodárstva.

Ďalším rozvojovým projektom francúzskej banky BNP Paribas je založenie novej obchodnej jednotku Private Assets, cez ktorú chce banka hrať významnejšiu rolu v oblasti správy súkromných aktív, a to vrátane získavania finančných prostriedkov od klientov tretích strán. Renaud Dumora, zástupca prevádzkového riaditeľa BNP Paribas a vedúci oddelenia investičných a ochranných služieb, hovorí, že práve trh správy súkromných aktív sa za poslednú dekádu zväčšil až trojnásobne, a tým sa stal jedným z kľúčových faktorov pre rast výkonnosti banky.  Ak by sa BNP Paribas podarilo výraznejšie sa presadiť v správe súkromných investičných portfólií, získala by ďalšiu silnú divíziu a podporu pri biznisovom raste.

Peter Svoreň

Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík.  Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora