Pre vysokú, dvojcifernú infláciu na Slovensku sa mnohí ľudia logicky zaujímajú o možnosti ochrany úspor pred stratou hodnoty. Štatistiky však stále hovoria, že Slováci majú 90 percent svojho finančného majetku uloženého v bankách. A to napriek tomu, že ani najlepšie úročené termínované účty nepokrývajú výnosom ani šestinu minuloročnej inflácie, ktorá dosiahla 12,8 percenta. Reálne jedinou alternatívou, ktorá dokáže v dlhodobom horizonte prekonať infláciu a vygenerovať zhodnotenie navyše, je investovanie na finančných trhoch. Túto možnosť však využíva z domáceho obyvateľstva len zlomok.

Investície do konzervatívnych aktív namiesto akcií

Všeobecne sa posledné roky odhadovalo, že na finančných trhoch už niekedy investovalo či aktuálne investuje približne 12 až 15 percent obyvateľov Slovenska. Najnovšia analýza Národnej banky Slovenska však hovorí, že tento predpoklad bol príliš optimistický. NBS indikuje, že na finančnom trhu sa v roku 2021 zúčastňovalo len 6 percent domácností, ktoré v prevažnej miere investovali do konzervatívnejších aktív od realitných a zmiešaných podielových fondov po dlhopisy. Pritom odborníci sa plošne zhodujú, že z hľadiska výnosov je lepšou - aj keď o niečo rizikovejšou alternatívou - investovanie do akcií.

Akciové indexy ako alternatíva

Samotné priame nakupovanie akcií by však nemalo byť prvou voľbou. Neskúsený investor sa totiž môže ľahko popáliť. Medzi klasické chyby patrí napríklad stávka na jeden titul alebo segment trhu, snaha odhadnúť cenové dno alebo podľahnutie emóciám a panický predaj pri poklese. Faktom je, že jednotlivé akcie sú výrazne volatilné a riziko straty či zisku je pomerne vysoké.

Pokiaľ začínajúci investor nezverí svoju investíciu odborníkovi, sú lepšou voľbou akciové indexy. Ide o reprezentatívny ukazovateľ výkonnosti konkrétnej burzy postavený na výkone skupiny akcií. Ak je investovanie napojené na pohyb indexov, ide o pomerne solídny nástroj, ako dlhodobo prekonať infláciu a ďalej zhodnotiť svoje úspory.

Kľúčové svetové akciové indexy

Veľké burzy cenných papierov mávajú zvyčajne hneď viacero indexov. Okrem hlavného sú to indexy „merajúce“ výkon konkrétnych sektorov. Klasicky sú v hľadáčiku investorov v prvom rade indexy newyorskej burzy. Tým kľúčovým je v posledných rokoch S&P 500. Jeho história siaha do 20. rokov minulého storočia, kedy spoločnosť Standard Statistics začala zostavovať index zahŕňajúci akcie viac ako 200 firiem obchodovaných na Wall Street. O ďalšie dve dekády sa táto spoločnosť zlúčila s vydavateľstvom Poor's a samotný index narástol na 416 titulov. Dnešnú podobu má Index Standard & Poor's / S&P 500 od roku 1957, odkedy meria hodnotu 500 najvýkonnejších spoločností obchodovaných na kľúčovej americkej burze v New Yorku.

Ďalším indexom na Wall Street je Dow Jones Industrial Average, čo je historicky vôbec najstarší index s históriou siahajúcou do roku 1896. Pokrýva 30 spoločností najväčších a najviac obchodovaných firiem na Wall Street, čiže len veľmi úzky segment tohto trhu. Tretím hlavným indexom tejto burzy je Nasdaq Composite, ktorý pokrýva akcie technologických spoločností, s ktorými sa v rámci trhu najviac obchoduje. Ak sa pozrieme na ďalšie svetové burzy, tak medzi ich najznámejšie indexy patria FTSE 100 (index londýnskej burzy), DAX (Frankfurt), Nikkei (Tokio), Hang Seng (Hongkong), ako aj Shanghai Composite (Šanghaj) a Stoxx 600 (paneurópsky akciový index).

ETF fondy kopírujú výkonnosť indexov

Faktom je, že na rozdiel od akcií sa do samotného indexu investovať nedá. Žiadny investor nevie zadať príkaz na priamy nákup niektorého akciového indexu. Trh však našiel spôsob v podobe takzvaných ETF fondov (Exchange Traded Funds), čiže podielových fondov, ktoré investujú do akcií zastúpených v určitom indexe tak, aby štruktúra portfólia v každom okamihu presne kopírovala vybraný index. ETF fondy sa dajú najjednoduchšie nakupovať cez niektorú z investičných platforiem alebo mobilnú aplikáciu brokera.

Vývoj index za uplynulý rok

Pohľad na vývoj indexov v uplynulých mesiacoch je zaujímavou sondou do finančného trhu. V roku 2022 sme zažili jasne medvedí trh, keď energetická kríza s vysokou infláciou priniesla všeobecnú neistotu v ekonomike, ktorú ešte navyše zosilnil ruský útok na Ukrajinu. Ceny akcií celý rok usilovne klesali, a s nimi aj akciové indexy. Index S&P 500 stratil v priebehu minulého roka 13 percent svojej hodnoty a aj keď v tomto roku rastie, jeho strata voči januáru 2022 sa stále pohybuje okolo 7 percent. Ak sa pozrieme na index Dow Jones s tridsiatkou najvýkonnejších firiem obchodovaných na Wall Street, ten počas minulého roku stratil výrazne menej – necelých 5 percent – pričom podobné percento stále stráca voči úvodu minulého roka aj dnes. Najsilnejšie turbulencie zažil technologický index Nasdaq, ktorý v priebehu roka 2022 zredukoval svoju hodnotu až o 23 percent a aj keď tento rok väčšinu strát už zmazal, stále je ešte 10 percent pod hodnotou z januára 2022.

Tento výpočet na prvý pohľad indikuje, že indexy sú dosť rozkolísané. V porovnaní s jednotlivými akciami to však neplatí. Pri „nakupovaní indexov“ – čiže investovaní do ETF fondov – sa riziko kolísania jasne znižuje. Vysvetlenie ponúka jednoduchá matematiku a štatistika: kým pri jednej akcii pociťuje investor v stopercentnej miere každý pokles aj nárast, pri „nakúpených“ 30, 100 alebo 500 akciách cez index (čo je príklad troch indexov Wall Street) poklesy niektorých akcií zmierňujú nárasty iných. Dobrým príkladom za posledné obdobie sú výrobcovia čipov. Intel zaznamenal za posledné dva roky 50-percentný prepad akcií, v rovnakom segmente však zaznamenala firma Nvidia viac ako 100-percentný nárast. Obidva tituly zahrnuté v indexe Nasdaq tak korigujú jeho pohyb.

Vývoj hodnoty akcií spoločností Nvidia a Intel za posledných 5 rokov
Zdroj: Investing
Vývoj hodnoty akcií spoločností Nvidia a Intel za posledných 5 rokov

Rast finančného majetku ako cieľ

Na tomto mieste by skúsený investor mohol namietať, že pri investícii do ETF fondov pravdepodobne dosiahnete nižší výnos, ako keby ste si akciové portfólio zostavili a riadili sami. Tento argument sedí, avšak len vtedy, ak hovoríme o skúsenom a aktívnom investorovi, ktorý neustále detailne analyzuje situáciu na finančnom trhu, skúma reportované výsledky firiem a podľa toho aktívne obchoduje.

Pre takýchto pokročilých investorov sa otvárajú aj ďalšie možnosti, ako je napríklad obchodovanie s rozdielovými zmluvami (CFD) na akciové indexy s možným vyšším výnosom, ale aj stratou. A výkon tohto nástroja sa dá ešte znásobiť použitím pákového efektu. Bežný investor by si však mal klásť nižšie ciele, a to ochrániť svoje úspory pred znehodnotením infláciou a postupne zväčšovať vlastný finančný majetok. Práve v tomto parametri majú totiž Slováci čo doháňať: podľa NBS majú drvivú väčšinu majetku alokovanú v nehnuteľnostiach a len 11 percent ich celkových aktív tvorí finančný majetok.

Peter Svoreň

Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík.  Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora