Carvey Ehren Maigue je 28-ročný študent elektrotechniky na Mapua University, ktorý za svoj objav dostal Cenu Jamesa Dysona v oblasti udržateľnosti za rok 2020.

Jeho systém AuREUS (Aurora Renewable Energy and UV Sequestration) je založený na pohlcovaní neviditeľného UV žiarenia zo slnečného svetla. To možno následne konvertovať na elektrickú energiu a najlepšie na jeho vynáleze je, že je vyrobený z odpadu z ovocia a zeleniny. Konverzia trvá nejaký čas, no UV žiarenie prechádza aj cez mraky, a tak možno energiu zbierať, aj keď nie je jasné počasie.

Polárna žiada ako inšpirácia

Fotovoltika, ktorú C. Maigue vyrába, využíva princípy, ktoré stoja za polárnou žiarou. Vysokoenergetická časť svetelného spektra je pohltená luminescentnými časticami, ktoré energiu znova emitujú vo viditeľnej časti spektra a podobne to funguje aj v solárnych paneloch. Tie sú vyrobené zo živice pochádzajúcej z potravinového odpadu a tvorca zdôrazňuje, že ide o flexibilný materiál, ktorý možno aplikovať nielen vo forme panelov na budovách.

Vďaka tomu by mohol byť systém AuREUS využitý napríklad aj na napájanie smart oblečenia, či inými kreatívnymi spôsobmi.

C. Maigue si myslí, že obnoviteľnú energiu treba demokratizovať, priviesť ju fyzicky aj psychologicky bližšie k ľuďom, aby mali pocit, že nemusia byť veľká bohatá inštitúcia, keď chcú využívať obnoviteľnú slnečnú energiu nielen na strechách svojich domov. Vynález chce prezentovať na viacerých budovách, pričom ako prvá prišla na rad klinika na ostrove Jomalig. Elektrické rozvody tu mávajú časté výpadky a so systémom AuREUS by sa mal tento problém skončiť.

Tento druh fotovoltiky zo živice je čiastočne priehľadný a môže byť inštalovaný na okná aj steny budov. C. Maigue má v pláne vyrábať tiež zaoblené varianty, ktoré bude možné používať v automobiloch, lietadlách či na lodiach.

robot
Neprehliadnite

Umelá inteligencia v Google tvrdí, že ako osoba má emócie, dušu a práva