Absolventi vysokých škôl najviac reagujú na pozície, ktoré nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

Analyzovali sme reakcie absolventov na ponuky zverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk podľa požadovaného vzdelania. Až 59 percent zo všetkých reakcií absolventov bolo na ponuky, ktoré požadovali len stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ďalších 15 percent požadovalo len stredoškolské vzdelanie bez maturity. Iba 6 percent zo všetkých reakcií absolventov vysokých škôl bolo na ponuky, ktoré požadovali rovnakú úroveň vzdelania.

Veľa inzerovaných pozícií žiadny titul síce nevyžaduje, no firmy na tieto pozície veľakrát radšej prijímajú vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Nie je to však pravidlo, aj kandidát so stredoškolským vzdelaním môže svojimi kvalitami zaujať a pre danú firmu byť lepšou voľbou. Spoločnosť Profesia každoročne pripravuje hodnotenie univerzít, fakúlt a študijných odborov na základe atraktivity absolventov pre zamestnávateľov.

Zostavujeme rebríček, ktorý poukazuje na možnosti uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Vzhľadom na obrovské množstvo ponúk v IT a nedostatok kandidátov, nie je prekvapením, že zamestnávatelia majú stále najväčší záujem o absolventov informatiky. Žiadaní sú aj absolventi odborov stavebníctvo, strojárstvo, ekonomika a technika.

Spomedzi slovenských verejných vysokých škôl bol na portáli Profesia.sk najväčší záujem o absolventov Slovenskej Technickej Univerzity (STU). Životopisy absolventov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z tejto univerzity si prezrú v priemere 4 firmy. Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA).

Pre stredoškolákov, ktorí si však iba budú svoju vysokú školu iba vyberať, je smerodajná hlavne fakulta. Najžiadanejších absolventov má stále Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite (STU). Záujem o IT špecialistov sa odzrkadľuje aj tu. Veľmi žiadaní sú aj absolventi z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Strojníckej fakulty.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora