Zhruba 37 percent Slovákov vykonáva úplne inú prácu, ako vyštudovali. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali, pracuje 24 percent ľudí. Ďalšie skupiny tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí, alebo ich daný odbor prestal zaujímať. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval portál Kariéra.sk a do ktorého sa zapojilo 3 255 respondentov.

Vítaný je technický odbor

,,Slovenskí zamestnávatelia momentálne hľadajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu z technického odvetvia, ktorú sa im dlhodobo nedarí obsadiť. Sú to technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe a na trhu chýbajú aj remeselníci. Aj napriek tomu, že trh práce hlási nedostatok absolventov z technických odborov, kde by absolventi našli uplatnenie a dobre platenú prácu, mladí ľudia čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory, ako sú filozofické, politologické či humanitné vedy," skonštatovala manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk Katarína Tešla.

Pandémia podľa jej slov na istý čas utlmila pracovný trh a čiastočne obmedzila príležitosti aj pre absolventov, ktorí sa snažili uplatniť na pracovnom trhu. V súčasnosti ponúka pracovné pozície vhodné aj pre absolventov omnoho viac zamestnávateľov, ako to bolo počas koronakrízy. Najviac pracovných príležitostí podľa portálu môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj cestovnom ruchu. Prvé pracovné skúsenosti však zvyknú absolventi aj napriek ukončenej vysokej škole hľadať napríklad v oblasti administratívy.

Ponuka pre chemický priemysel

Na portáli Kariéra.sk si za posledný rok vytvorilo svoj životopis 38,4 percenta absolventov. Väčšinu z nich tvorili absolventi stredných škôl s maturitou a bez nej, ale aj absolventi vysokých škôl a vysokoškolskí študenti. Medzi odvetvia, ktoré majú najväčší pomer ponúk vhodných pre absolventov voči všetkým ponukám, patrí chemický priemysel (61 percent), sociálne služby (60 percent), výrobné odvetvia (53 percent) a iné.

Ľudia bez praxe tesne po škole si však niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný ponúkaný plat pri vstupe na trh práce. ,,Mladí ľudia, ktorí prichádzajú na trh práce, vyžadujú od zamestnávateľa tiež benefity, čo najväčšiu flexibilitu, zaujímavé platové podmienky. Dnešná generácia sa čoraz menej zaujíma o manuálnu prácu či remeslá. Na trh teda prichádzajú absolventi, ktorí sú spätí s digitálnym svetom a technológiami, ktoré ovplyvňujú aj ich vnímanie sveta a očakávania od prvého zamestnania," poznamenala Tešla, pričom dodala, že absolventi s pracovnými skúsenosťami majú väčšiu šancu oproti konkurencii.

Ďalšie dôležité správy

Pobočka spoločnosti Dachser Slovakia v Košiciach zabezpečuje pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) distribúciu humanitárnej pomoci v rámci projektu OSN pre Ukrajinu.
Neprehliadnite

Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce, vyplýva to z minuloročnej analýzy