Ukrajinci pomáhajú slovenskému trhu práce. Uviedol to v analýze Jozef Krabáč zo spoločnosti Trexima Bratislava s využitím údajov za rok 2021 z ich Informačného systému o cene práce.

Analýza pracovnej sily

Podľa výsledkov z Informačného systému o cene práce bol podľa neho vlani priemerný vek Ukrajincov pracujúcich v Slovenskej republike 38,8 roku, čo je o 5,6 roku menej ako priemerný vek zamestnaných Slovákov. Ukrajinci sú tak vo väčšej miere zastúpení v mladších vekových kategóriách a pozitívne dopĺňajú nerovnomernú demografickú štruktúru pracovných síl v Slovenskej republike.

Priblížil, že z pohľadu dosiahnutého stupňa vzdelania takmer dvaja z troch ukrajinských mužov mali stredoškolské vzdelanie a 24 percent malo vysokoškolský diplom. U zamestnankýň z Ukrajiny bola odlišná situácia. Stredoškolské vzdelanie malo viac ako 41 percent z nich a až takmer 48 percent malo vysokoškolské vzdelanie. Je to dvakrát viac ako u mužov.

Podľa analýzy každý tretí zamestnanec z Ukrajiny pracoval v priemyselnej výrobe a každý štvrtý v doprave a skladovaní. V týchto dvoch odvetviach ich pracovalo spolu viac ako 7 000. Významnejšiu skupinu tvorí ešte dvojica pracovných oblastí - administratívne a podporné služby a zdravotníctvo a sociálna pomoc.

Kým u mužov podľa Krabáča dominovala doprava a skladovanie s 38 percent, priemyselná výroba s 30 percent a stavebníctvo s 8 percent, u žien po priemyselnej výrobe s 39 percent nasleduje zdravotníctvo a sociálna pomoc s 12 percent, administratívne a podporné služby s 11 percent a ubytovacie a stravovacie služby s 10 percent.

Pohľad na vykonávané zamestnania podľa neho úzko súvisí s odvetviami. V roku 2021 každý piaty zamestnanec z Ukrajiny pracoval ako vodič nákladného automobilu a kamiónu, každý desiaty ako montážny pracovník v strojárskej výrobe. Medzi ďalšie početnejšie zamestnania u mužov patrili pomocní pracovníci v stavebníctve, zvárači a všeobecní lekári. U žien to boli najmä zamestnania ako montážni pracovníci v strojárskej, elektrotechnickej a inej výrobe a následne všeobecní lekári a lekári špecialisti.

Priemerná mesačná hrubá mzda

Spresnil, že ukrajinskí štátni príslušníci, pracujúci na Slovensku, poberali v roku 2021 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 223 eur, čo je o 161 eur menej ako celoslovenský priemer. Tento rozdiel je podľa analýzy možné do značnej miery pripísať ich väčšiemu zastúpeniu v slabšie odmeňovaných zamestnaniach.

Pri porovnaní miezd na rovnakej pozícii u rovnakého zamestnávateľa, kde pracuje minimálne 10 zamestnancov z Ukrajiny a 10 domácich zamestnancov, rozdiel v ich priemernom zárobku bol 1,05 percent v neprospech ukrajinských štátnych príslušníkov a v prípade mediánu mzdy bol rozdiel opačný, 0,75 percent v prospech ukrajinských štátnych príslušníkov.

„Je zrejmé, že celkový rozdiel v odmeňovaní ukrajinských štátnych príslušníkov v porovnaní s celkovým odmeňovaním na Slovensku bol spôsobený najmä mierne odlišnou štruktúrou vykonávaných zamestnaní. Na úrovni konkrétnych pracovných pozícií boli minulý rok Ukrajinci odmeňovaní rovnako ako domáci zamestnanci. Obsadzovali najmä pracovné miesta v dlhodobo nedostatkových profesiách alebo miesta neatraktívne u domáceho obyvateľstva," dodal Krabáč.

Ďalšie dôležité správy

WA 50 Przemyšl - Ľudia, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom zo susednej  Ukrajiny, vystupujú z vlaku na železničnej stanici v poľskom meste Przemyšl v piatok 25. februára 2022. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. FOTO TASR/AP    

People fleeing the conflict from neighboring Ukraine arrive to Przemysl train station in Przemysl, Polan
Neprehliadnite

Viac práce načierno s príchodom ukrajinských pracovníkov nebude