Mimoriadny odklad splátok je opatrenie, ktoré, zdá sa, zafungovalo tak ako malo. Pre mnohých klientov bánk znamenal odklad splátok riešenie okamžitých problémov, ktoré priniesol výpadok príjmov spôsobený pandémiou. Splátky je možné bez sankcie odložiť na maximálne deväť mesiacov.

Tretia vlna prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi domácnosťami, ktoré odklad využili, ukazuje, že pre absolútnu väčšinu z nich nebude problém vrátiť sa po vypršaní lehoty odkladu k splácaniu.

Peter KaěimŪr tla?ovŠ konferencia
Neprehliadnite

Ekonomika padá, Slovensko sa pre pandémiu vrátilo päť rokov dozadu

Problémy očakáva málo ľudí

Len 1,6 percenta domácností, ktoré využili odklad, očakáva výrazné ťažkosti so splácaním svojich úverov v roku 2021. Celkovo by malo mať ťažkosti 0,67 percenta zadlžených domácností, čo predstavuje 0,58 percenta z celkového objemu retailových úverov.  

V predchádzajúcich dvoch prieskumoch, ktoré NBS robila, očakávalo problémy s návratom k splácaniu omnoho viac domácností, ktoré využili odklad. V prvom prieskume bol ich podiel deväť percent, v druhom sa zvýšil na dvanásť percent. Optimizmus zachytený v treťom prieskume je ale skreslený tým, že ešte nezachytáva nástup druhej vlny pandémie ani výrazné obmedzenia mobility prijaté v októbri.

Podľa NBS využilo z dôvodu koronakrízy odklad splátok vyše päť percent zadlžených domácností, čo predstavuje približne desať percent objemu retailových úverov.

Ďalších 9,4 percent si vybavilo iné zmeny úverových podmienok, a to napríklad zníženie mesačných splátok, či refinancovanie úveru. „Tento podiel vzrástol z minulomesačnej hodnoty 3,4 percenta, čo môže súvisieť so šesťpercentným podielom domácností bez odkladu či iných zmien, ktoré v minulej vlne prieskumu plánovali danú zmenu uskutočniť,“ upozorňujú analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS), ktorých zastrešuje NBS.

Hrozbou je pokles príjmov

Omnoho horšou správou je, že domácnosti pociťujú pokles príjmov. Týka sa to aj domácností, ktoré o odklad splátok nežiadali. Situáciu zhoršuje aj to, že pokles príjmov bol citeľný ešte v čase pred nástupom druhej vlny pandémie ochorenia Covid-19. Príjmy domácností teda klesali aj v čase, keď ešte neplatili obnovené ekonomické obmedzenia.

„Priemerný pokles príjmu domácností bez zmeny úverových podmienok sa viac než zdvojnásobil. Zatiaľ čo v druhej vlne prieskumu tieto domácnosti vykazovali v priemere štvorpercentný pokles príjmu oproti predkrízovému obdobiu, v aktuálnej vlne sa tento pokles zvýšil na hodnotu 9,5 percenta,“ upozorňujú Analytici ÚMS. Pokles príjmov rodín, ktoré o odklad splátok požiadali, sa pohybuje v priemere na úrovni dvanásť percent. V tomto prípade je vývoj ale pozitívny, pretože v auguste pociťovali domácnosti s odkladom pokles príjmov o 23 percent.

„Medzimesačne tak príjem zadlžených domácností poklesol o percentá na hodnotu deväťdesiat percent predkrízovej úrovne, čo je blízko príjmovej úrovni z prvej vlny prieskumu. Výsledky aktuálnej vlny prieskumu ukázali celkové zlepšenie očakávaní zadlžených domácností aj napriek miernemu poklesu výšky ich príjmu. Podiel domácností, ktoré neočakávajú riadne splácanie záväzkov, klesol približne o polovicu,“ hovoria analytici ÚMS s tým, že odklad splátok ešte plánuje využiť len veľmi malá časť domácností.

Sú aj iné možnosti

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že domácnosti ešte budú do značnej miery využívať iné formy zmeny úverových podmienok. Príkladom takéhoto zásahu do vlastných dlhov je napríklad konsolidácia úverov, prípadne predĺženie splátkového kalendára. 

V aktuálnej oficiálnej prognóze NBS počíta s tým, že reálne mzdy v tomto roku poklesnú o 0,6 percenta. V ďalších rokoch by sa však postupne opäť zvyšovať.

Priemerná nominálna mzda v roku 2020 podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) zmierni svoj rast a zvýši sa len o 2,6 percenta. „Rast priemernej mzdy bude tlmený veľkým množstvom poberateľov dávky ošetrovného a nemocenskej dávky aj nižšou mzdou plynúcou zo skrátených úväzkov,“ upozorňuje IFP.