Trh práce momentálne prekvitá. Firmy inzerujú rekordné množstvo pracovných ponúk. Na pracovnom portáli Profesia.sk ich tento rok bolo zverejnených už vyše 300-tisíc. Už teraz ide o rekord a to máme pred sebou ešte dva mesiace. Uchádzačov o prácu však nepribúda. Zamestnávatelia tak veľakrát hľadajú nových kolegov v radoch iných spoločností. Či sú takýto zamestnanci ochotní meniť prácu, skúmala spoločnosť Profesia v prieskume, ktorý prebiehal v auguste tohto roku. Na otázky odpovedalo takmer 5-tisíc respondentov.

Ten ukázal, že až 68 percent zamestnancov uvažuje nad zmenou práce. Aktívne si však novú prácu hľadá len 22 percent. Zvyšných 46 percent si dostupné ponuky práce pozerá sem-tam. Zaujímavé však je, že iba 31 percent respondentov neuvažuje nad zmenou práce. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia nechcú prácu meniť, je spokojnosť. Ďalším dôvôdom boli záväzky a neistota zo zmeny, napríklad kvôli finančnej situácii.

Správanie zamestnancov však veľmi ovplyvňujú aj vonkajšie okolnosti, ako napríklad hypotéka, rôzne finančné záväzky či rodina. Až 52 percent respondentov by v aktuálnom zamestnaní zostalo, aj keď by nemuseli prihliadať na žiadne vonkajšie okolnosti. Naopak, 38 percent ľudí by potom zmenilo prácu a ďalších 9 percent by išlo robiť niečo úplne iné.

Profesia
Zdroj: Profesia.sk

Spoločnosť Profesia zisťovala prostredníctvom prieskumu, čo Slovákov a Slovensky dnes motivuje najviac k zmene práce. Hlavnými dôvodmi sú najmä nízky plat, skutočnosť, že firma nereaguje na zvyšujúcu sa infláciu, zle fungujúci manažment či nekompetentný šéf, chýbajúci kariérny rozvoj alebo potreba zmeny prostredia.

Nízke platové ohodnotenie je pritom najčastejším dôvodom na zmenu práce dlhodobo. Nereagovanie na infláciu je však aktuálnou novinkou, ktorá sa objavuje už na druhom mieste. Pre zamestnávateľov na Slovensku tak ide o dôležitý impulz, že túto tému treba riešiť. Ak aj spoločnosti nie sú schopné zariadiť pre svojich ľudí plošnú úpravu miezd, je určite potrebné minimálne zvýšiť informovanosť vo svojich radoch.

Na zabezpečenie lojality ľudí je potrebné, aby bola prítomná ich dôvera v rozhodovaniach manažmentu. Aktuálna inflačná situácia sa dá označiť za mimoriadnu. Presne taká bola aj nedávna pandémia, ktorá v mnohých firmách ukázala, ako veľmi je dôležitá správna interná komunikácia. Dôraz na ňu by preto firmy mali klásť aj v súčasnosti.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora