Či už sú to ľudia alebo firmy, neustály rast cien pociťujeme všetci. Spoločnosť Profesia realizovala v priebehu augusta prieskum trhu práce medzi uchádzačmi aj zamestnávateľmi s cieľom zistiť, ako inflácia a pandémia menia ich správanie.

Až 41 percent respondentov spomedzi uchádzačov odpovedalo, že im v posledných 6 mesiacoch zvýšili plat. Viac ako polovici z nich sa však plat upravoval len v rozmedzí od 0 do 100 eur. Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza, že medziročná miera inflácie sa v auguste vyšplhala až na 14 percent. Zamestnávateľov a personalistov sme sa preto pýtali, ako to vplýva na ich pracovníkov.

Až 77 percent firiem zaznamenalo zmenu v správaní svojich zamestnancov. Tie sa odzrkadľujú napríklad tým, že pracovníci sami iniciujú diskusiu o inflácii. U väčšiny firiem sa to deje často. Takých, ktorí zmeny neevidujú, je obzvlášť málo. Len 4 percentá zamestnávateľov.

Ďalší si všímajú začiatky takýchto diskusií vo svojich firmách veľmi často (28 percent), často (28 percent), občas (31 percent) či menej často (7 percent). Okrem toho však zamestnávatelia vnímajú aj mierny pokles v motivácii, angažovanosti, pracovnej morálke, spokojnosti či v lojalite.

Profesia
Zdroj: Profesia.sk

Nielen firmy, ale aj pracovníci to cítia rovnako. Až 45 percent opýtaných uviedlo, že ich motivácia sa za posledné 2 roky znížila. Ďalších 30 percent odpovedalo, že sa nezmenila. Situáciu, že by posledné obdobie prinieslo zvýšenú motiváciu prežíva najmenšia časť respondentov.

Len 24 percent. Podobne zamestnanci posúdili aj svoju pracovnú angažovanosť. Až 39 percent uviedlo, že ch pracovné nasadenie sa znížilo, pre ďalších 33 percent zostalo rovnaké a len 29 percent pracovníkov ohodnotilo, že sa zvýšilo.

Pokiaľ pracovníci majú dojem, že nie sú za svoju prácu dostatočne ohodnotení, ich pracovné nasadenie, motivácia aj spokojnosť budú klesať. Vzhľadom na neustále rastúce ceny sú nasledujúce mesiace pre zamestnávateľov veľkou výzvou.

Aktuálna situácia naznačuje, že kompetentní budú musieť vymyslieť, ako svojich zamestnancov nielen motivovať, ale zároveň si aj udržať ich dôveru, že zamestnávateľ robí správne kroky vo vysporiadaní sa so zvyšovaním nielen firemných, ale aj osobných nákladov ľudí.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora