V čase, keď čelíme neustálemu tlaku technologického priemyslu a jeho zmien sa mnoho firiem nedokáže prispôsobiť novým výzvam, ktoré s týmito prichádzajú. Vhodnou alternatívou sa preto stávajú dostupné možnosti rekvalifikácie zamestnancov.

Mnohé oblasti nášho života sa digitalizujú, čo so sebou prináša nové výzvy pre fungovanie firiem. V  IT sektore čelíme zaujímavému fenoménu, v ktorom viac ako polovica zamestnancov neovláda potrebné zručnosti na to, aby bola pre svoju firmu zisková, a to aj napriek tomu, že počet ľudí narastá a s nimi narastajú aj nároky na ich kvalifikáciu. Podľa Svetového ekonomického fóra bude do roku 2025 rekvalifikácia potrebná až u 50 percent zamestnancov.

Zamestnanci, ktorí budú mať dostatočné vzdelanie v IT oblasti a budú schopní efektívne pracovať s modernými technológiami a nástrojmi prispejú k väčšej produktivite jednotlivých firiem. Kvalitné vzdelanie v oblasti IT znamená aj vyššiu kvalitu práce zamestnanca. Je spojené s inováciami a získaním konkurenčnej výhody na trhu. Investovať do svojich zamestnancov sa oplatí aj z hľadiska zníženia nákladov na outsourcing jednotlivých služieb.

Investícia do vzdelania je dôležitá nielen pre zamestnávateľov, ale predovšetkým pre samotného zamestnanca. Jednotlivci, ktorí majú vyššiu úroveň vzdelania majú aj vyššiu pravdepodobnosť kvalitnejšieho zamestnania s vyššou mzdou. Okrem výhod, ktoré z kvalitného vzdelania plynú v oblasti práce, vzdelanie je predpokladom aj preto, že zamestnanec naďalej pokračuje v osobnostnom raste, získava nové zručnosti, rozširuje svoje obzory a vyvíja svoj potenciál.

Do tretice, kvalitní a vzdelaní jedinci prispievajú k rozvoju spoločnosti a krajiny ako celku. Vzdelané obyvateľstvo je predpokladom preto, že sa samotná krajina dokáže prispôsobovať novým situáciám na globalizovanom trhu.

Školstvo musí ísť v ústrety požiadavkám trhu, úmerne zachovať kvalitu a dovzdelávať dospelých. Aj preto verím, že investícia do zamestnancov je kľúčová. FIIT STU v Bratislave sa preto rozhodla takýmto firmám pomôcť s ponukou kurzov na FIIT Academy, ktorá má za úlohu pripraviť podniky na budúcnosť. Kurzy sú individuálne, prispôsobené požiadavkám a potrebám zamestnancov a sú rozdelené do rôznych oblastí od informačnej bezpečnosti, ovládanie Java, kybernetiku, blokchainy až po Business Intelligence. Týmto spôsobom bude FIIT Academy pomáhať jednotlivým firmám cez ich zamestnancov pripraviť sa na zvládnutie náročných časov v najbližšom období.

FIIT Academy ponúka možnosti rekvalifikovania, či zvýšenia kvalifikácie zamestnancov. Na otvorení vzdelávacej akadémie FIIT Academy v Bratislave minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak poďakoval Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Minister považuje FIIT Academy za najúspešnejší projekt z pohľadu spätnej väzby občanov a vzdelávanie za najbezpečnejšiu investíciu do budúcnosť.

Sme veľmi hrdí na otvorenie FIIT Academy nakoľko ju vnímame ako možnosť investície do zamestnancov a tým aj investície do budúcnosti. Vedomosti a zručnosti znamenajú kvalifikované pracovné miesta, vyššie platy, úspory na dôchodok. Kľúčovou pre úspech spoločnosti a ekonomiky ako celku je podpora iniciatív, ktoré pomáhajú k zvyšovaniu kvalifikácie jednotlivcov. Na tom sme sa počas otvárania projektu FIIT Academy zhodli všetci, vrátane ministra Milana Krajniaka a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Tešíme sa, že nás prišli v tejto myšlienke podporiť.

Ivan Kotuliak

Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora