Ten, kto mal pocit, že svet sa po dvoch rokoch práce z domu vráti do starých koľají, sa mýlil. Pandémia zatriasla pracovným trhom a výsledkom sú nielen nové trendy, ale aj naklonenie jazýčka váh v prospech zamestnancov.

Tí si na rozdiel od minulých rokov môžu vyberať spomedzi množstva voľných ponúk. Známy pracovný portál za minulý rok zaznamenal viac ako 350-tisíc nových pracovných inzerátov, čo je o pätinu viac než v roku 2021. Situácia často nie je lepšia ani v prípade aktívnych zamestnancov. Celosvetový report State of the Global Workplace 2022 uvádza, že v práci je nešťastných až devätnásť percent z nich.

Ďalších 60 percent pracovníkov zase zamestnanecké aktivity nenapĺňajú, čo v praxi často vedie k job hoppingu, teda k striedaniu zamestnaní. V rámci prieskumu spoločnosti Manpower, ktorý realizovala v 40 krajinách sveta, momentálne vedie odvetvie informačných technológií. Umiestnilo sa na prvej priečke zo všetkých pozícií, ktoré v súčasnosti firmy potrebujú. Preto sa v tejto oblasti snažia získať pracovníkov rôznymi benefitmi, medzi ktoré okrem vysokého platu patrí práca z domu, flexibilný pracovný čas, príspevok na elektroniku a sociálne výhody.

Ítečkárov je málo 

Aj v slovenských podmienkach ide o veľmi dobre hodnotené pozície, pri ktorých podľa portálu platy.sk mzdy dosahujú výšku priemerne dvetisíc až tritisíc eur. Najmä pobočky zahraničných firiem sa snažia nezaostávať ani v oblasti ostatných benefitov. Napriek tomu je o ne medzi uchádzačmi nízky záujem. Personálne spoločnosti ako dôvod uvádzajú nedostatok znalostí či schopností. Platy či benefity ľudí na Slovensku totiž určite lákajú, nezáujem spôsobuje to, že uchádzači či uchádzačky nespĺňajú požiadavky na tieto pracovné miesta.

Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že prakticky tieto oblasti stále oslovujú iba jedno pohlavie. Vo výsledku je tak cieľová skupina uchádzačov zbytočne menšia. Ide pritom o nezanedbateľnú skupinu ľudí. Prieskum organizácie Aj ty v IT z roku 2022 pritom ukazuje, že dovedna 26 percent slovenských žien uvádza, že v najbližších dvanástich mesiacoch budú uvažovať o zmene práce. Konkrétne 24 percent z tejto skupiny a desať percent z celkovej vzorky opýtaných uvažuje nad prácou v oblasti informačných technológií (IT).

Zamestnanci dlhodobo chýbajú v sektore informačných technológií.
Zdroj: Shutterstock
Zamestnanci dlhodobo chýbajú v sektore informačných technológií.

Toto nízke číslo majú na svedomí najmä obavy respondentiek z toho, že nemajú v danom sektore dostatok vedomostí alebo vzdelania. Od práce v IT ich odrádzajú potenciálne nadčasy či domnelá časová náročnosť práce. Treťou najpočetnejšou obavou je množstvo permanentných inovácií a z toho vyplývajúca potreba neustále sa vzdelávať. Ide pritom o oblasť, ktorú sa spoločnosti snažia čo možno najviac podchytiť, a to u nových aj u súčasných zamestnancov.

Na vzdelaní nešetria 

Čísla z českého aj zo slovenského prieskumu, ktorý si dala vypracovať vzdelávacia platforma Seduo na konci roka 2022, ukazujú, že viac ako 40 percent firiem chce napriek rastúcim cenám energií naďalej zvyšovať investície do firemného vzdelávania. Analytici pracovného trhu ako dôvody uvádzajú to, že vedenie spoločností si uvedomilo jeho význam. Okrem toho si firmy v praxi vyskúšali novinky, napríklad online prednášky, ktoré sú pre mnohých zamestnancov efektívnejšie.

Vzdelávanie zamestnancov pomáha aj pri znižovaní fluktuácie. Dáta spomínaného prieskumu ukazujú, že ak sa zamestnanci môžu učiť a uplatňovať svoje znalosti v praxi, sú výrazne spokojnejší a motivovanejší. To vedie k ich vyššej efektivite a výkonu. Treba však brať ohľad na fázu ich kariéry.

V jej začiatkoch majú ľudia silnú potrebu vyprofilovať sa a presadiť. Ak to nedostanú, prácu menia. Vidieť to najmä na absolventoch, o ktorých sa firmy na začiatku síce bijú, ale potom ich často nechávajú robiť niekoľko rokov to isté. Našťastie už existujú projekty, kde si absolventi počas platených stáží môžu vyskúšať, ako práca na rôznych pozíciách v danej spoločnosti vyzerá, a skúsiť si rotáciu. 

Príkladom je program Aliter inkubátor. Študenti si vďaka nemu môžu vyskúšať pozície, na ktorých zúročia nielen IT, ale aj manažérske či analytické vedomosti. Spoločnosť Aliter Technologies s ním začala už v roku 2015. „Chceli sme dať takzvaným trainees, čiže študentom a absolventom univerzít, príležitosť zažiť a vyskúšať si v praxi to, čo sa učia v školách, teda siahnuť na moderné technológie,“ objasňuje motiváciu spoločnosti jej HR manažérka Zuzana Ištoková.

Výhody stáže

Samotná stáž prebieha aktívne, prostredníctvom zapájania študentov do reálnych projektov, kde majú nielen možnosť vidieť, ako vyzerá vývoj určitého produktu a služby, ale sa doň aj zapojiť. Diskusia so staršími a skúsenejšími kolegami je preto na dennom poriadku. Zmysel tejto aktivity každoročne dokazuje vysoký záujem študentov, ktorý je často vyšší, než spoločnosť dokáže kapacitne zvládnuť. „Zároveň nás teší, že motivátorom pre mladých ľudí nie je primárne zárobok, ale skôr možnosť učiť sa a vidieť výsledky svojej reálnej práce,“ približuje HR manažérka.

Dôvodom tejto motivácie je v neposlednom rade práve šírka portfólia, ktoré spoločnosť ponúka. Stážisti tak môžu vo firme rotovať na rôznych oddeleniach, čo ešte rozširuje ich možnosti ideálneho uplatnenia. Preto sa neraz stáva, že vo firme po skončení stáže zotrvajú aj niekoľko rokov ako plnohodnotní členovia tímov. „Mladí ľudia nám často prinášajú nový vietor a iný pohľad na vec, takže sa neučia iba oni od nás, ale aj my sa učíme od nich. Dokážeme sa vďaka tomu na veci pozerať ‚out of the box‘, mimo zaužívaných postupov. Pomáhame si teda navzájom,“ dodáva Z. Ištoková.

Dobrá reklama

Okrem spomínaných prínosov takéto aktivity pomáhajú takzvanému employer brandingu, teda budovaniu značky zamestnávateľa. Vzhľadom na spomínanú situáciu na trhu si firmy musia budovať nielen pozitívny obraz o svojich produktoch voči zákazníkom, ale aj o sebe ako zamestnávateľovi voči zamestnancom. V súčasnosti zamestnanci sledujú nielen platové podmienky, ale aj posolstvo či hodnoty spoločnosti, pracovné prostredie a vzťahy či atmosféru vo firme. 

Len minulý rok si podľa údajov agentúry Galton preverilo svojho budúceho zamestnávateľa až 75 percent z nich. Pomáhajú im v tom sociálne siete, ale aj rôzne portály. Napríklad webová stránka Glassdoor poskytuje informácie od bývalých zamestnancov či o priebehu pracovných pohovorov, ako aj o kultúre spoločnosti. Zamestnávatelia by si mali dať záležať na tom, ako samotné možnosti vzdelávania uchádzačom či súčasným zamestnancom prezentujú. Ľudí už nemotivuje to, že ide o aktivity, ktoré im firmy ponúkajú zadarmo. Nemali by ich preto prezentovať ako benefit, ale ako súčasť firemnej kultúry.

Priestory Aliter Technologies
Zdroj: CBRE
Priestory Aliter Technologies

Firmy by mali túto skutočnosť vyzdvihnúť už pri prezentácii pracovným inzerátom. Už to je prvá vizitka, prostredníctvom ktorej sa s nimi kandidáti dostávajú do kontaktu. Preto by ich tvorbu nemali podceňovať, najmä ak nejde o svetoznáme značky. Ľudí zaujmú vtedy, ak im poskytnú vzdelanie, ktoré má pridanú hodnotu v podobe prínosov pre ich pracovný a osobný život.

V uvedomelejších firmách sa tak do popredia dostávajú nielen znalosti cudzích jazykov, ale aj zručnosti v oblasti digitalizácie a automatizácie. V Aliter Technologies sú pri výbere nových zamestnancov nároční na technológie, skúsenosti, odborné certifikáty. Hľadajú ľudí, ktorých IT skutočne zaujíma, chcú sa neustále učiť a odborne rozvíjať, kráčajú s dobou a technológiami. Aj menej skúsení, ale so záujmom majú možnosť odborne sa vzdelávať, rozširovať si špecializáciu a postupne získavať certifikáty. 

Duševné zdravie

Pandémia upozornila aj na väčšiu potrebu starostlivosti o duševné zdravie. Prieskumy z Českej republiky poukazujú na to, že zamestnanci, ktorí majú nízky well-being, teda kvalitu života, sú menej produktívni. Analytik pracovného trhu potvrdzuje, že sú omnoho častejšie chorí, čo firme spôsobuje priame finančné straty a znižuje podiel času, počas ktorého sa môžu aktívne venovať pracovným činnostiam.

Napríklad zamestnanci, ktorí trpia psychickými problémami, pracujú až o 40 percent menej. U pracovníkov, ktorí riešia šikanovanie na pracovisku alebo finančné problémy, ide dokonca o viac ako polovicu času. Vzdelávanie alebo poradenstvo v oblasti psychohygieny preto začína získavať na význame. Dôležitou súčasťou modernej firemnej kultúry Aliter Technologies sú atraktívne Aliter teambuildingy, aktívna podpora športových aktivít zamestnancov aj program GoGreen, zameraný na všeobecnú informovanosť o udržateľnom živote. 

O spoločnosti

Aliter Technologies je integrátor, vývojár a poradenská spoločnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Pôsobí v štyroch oblastiach: špeciálne systémy, kybernetická bezpečnosť, IKT & cloud a vývoj softvéru.

Ďalšie dôležité správy