Neporiadok na chodbe, hluční susedia alebo zvieratá v bytoch. Vlastníci v bytových domoch riešia v praxi mnohé problémy spojené s bývaním, ktoré im jednoducho komplikujú život. Nová legislatíva mnohé veci ešte viac od tohto roka sprísňuje a nastoľuje jasnejšie pravidlá. A to pre všetkých vlastníkov v dome, bez rozdielu.

Vlastníci všetkých bytových domov sa musia pripraviť na zmeny, pokiaľ ich ešte doteraz nepostrehli na vlastnej koži. Od januára 2020 platí novela, ktorou sa menil zákon o štátnom fonde rozvoja bývania a niektoré predpisy s ním súvisiace.

„Všetci vlastníci môžu po novom uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej vznikne výlučne spoločná časť domu, nové spoločné zariadenie alebo príslušenstvo. Takto sa dom pôdorysne rozšíri a budú s ním prevádzkovo spojené,“ objasňuje pre TREND Jana Adamová, konateľka spoločnosti Spokojné bývanie novinky v praxi.

Preto je na to potrebný súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. „Takýchto prípadov zatiaľ správcovia nebudú riešiť veľa. Vytvorila sa tak možnosť pre vlastníkov, ktorá však je pri veľkom počte bytov v dome veľmi problematická až nereálna,“ konštatuje konateľka.  

Domový poriadok treba riadne schváliť

Druhý zákon, konkrétne novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch, začína platiť od februára tohto roka. Zavádza sa ňou viacero noviniek, napríklad definícia tzv. domového poriadku. Ten môže napríklad upravovať pravidlá dodržiavania nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch a nebytových priestoroch. Jednoducho, prináša do fungovania bytových domov väčší systém.

Predtým stačilo, aby sa na domovom poriadku vlastníci jednoducho dohodli, po novom ho treba schváliť nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. „Pokiaľ vlastníci domový poriadok schvália, správca má povinnosť ho zverejniť v dome na obvyklom mieste na oznamovanie informácií,“ objasňuje pre TREND J. Adamová.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa