Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

Slovenský zahraničný obchod je v deficite

Po májovom prebytku skĺzla v júni bilancia zahraničného obchodu opäť do deficitu, a to vo výške 78 miliónov eur. Bilanciu síce vylepší vyriešenie situácie s dodávkami komponentov pre automobilový priemysel, ale i tak ju budú ťahať do mínusu vysoké ceny energetických surovín.

Deficit tu preto pravdepodobne zostane počas tohto i väčšiny budúceho roka, očakáva analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

„Po májovom zobudení sa opäť pomerne významne znížili vývozy i dovozy. To by mohlo poukazovať na začínajúcu sa slabosť slovenského priemyslu,“ komentoval analytik. Júnový pokles vývozov bol pritom plošný. Prispel k nemu kľúčový automobilový priemysel, ktorý sa stále vyrovnáva s nedostatkom čipov, ale aj väčšina ostatných odvetví priemyslu.

Ministerstvo hospodárstva SR medzitým hľadá cesty, ako podnietiť exportné aktivity slovenských podnikov. Šéf rezortu Richard Sulík nedávno podpisom podporil Memorandum pro export, iniciatívny dokument Rady slovenských exportérov vyzývajúci na širšiu diskusiu o tejto problematike.

Podľa analytika Ľ. Koršňáka by sa súčasná zahraničnoobchodná bilancia mohla začať stabilnejšie zlepšovať až po odznení úzkych hrdiel. Problém výpadkov komponentov z Ukrajiny už automobilky podľa neho vyriešili a v druhom polroku by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny dovážaných energetických surovín.