Hlinikáreň Slovalco sa rozhodla ukončiť výrobu primárneho hliníka vo svojom závode v Žiari nad Hronom.

Proces odstavovania začne okamžite

Rozhodnutie ukončiť výrobu primárneho hliníka je reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie, na ktoré Slovalco a iné energeticky náročné podniky upozorňujú už viac ako dva roky. Do dnešného dňa však nebola prijatá novela zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by stanovila predvídateľný rámec a výšku kompenzácií na úrovni iných priemyselných krajín EÚ.

Slovalco z rovnakých dôvodov obmedzilo objem svojej výroby už na prelome rokov 2021 a 2022 na súčasných 60 percent výrobnej kapacity. Proces odstavovania zvyšných elektrolýznych pecí začne okamžite a bude ukončený najneskôr do konca septembra 2022.

„Slovalco patrí medzi najekologickejšie a najmodernejšie hlinikárne na svete a je jedným z najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji. Aj preto je nám ľúto, že aj v dôsledku nečinnosti vlády sa ukončí viac ako 70-ročná tradícia výroby hliníka v Žiari nad Hronom,“ hovorí generálny riaditeľ fabriky Slovalco Milan Veselý.

„Hlinikáreň Slovalco je zároveň kľúčovým dodávateľom nielen pre slovenské, ale aj európske podniky. Odstavením výroby tak bude Európa nútená hliník dovážať z krajín ako napríklad Čína alebo Rusko,“ dopĺňa.

Dotkne sa to 300 priamych zamestnancov

„Slovensko nezaviedlo konkurencieschopný rámec EÚ na kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov, čo znemožnilo Slovalcu uzavrieť dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie. Ak by Slovalco pokračovalo v prevádzke aj po roku 2022, pri súčasných slovenských rámcových podmienkach a vysokých cenách elektriny by utrpelo značné finančné straty,“ hovorí hovorí Ola Sæter, vedúci divízie primárnej výroby spoločnosti Hydro a predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco.

Vzhľadom na vysoké ceny elektriny na rok 2023 je výroba hliníka v budúcom roku pre Slovalco ekonomicky neudržateľná. V súvislosti s ukončením výroby fabrika predčasne ukončila všetky hedgingové operácie s cieľom zlepšiť finančné rezervy pre potenciálny reštart výroby v prípade korekcie cien elektrickej energie a prijatia novely zákona, ktorá upraví výšku kompenzácií na úroveň porovnateľnú s ostatnými priemyselnými krajinami EÚ.

„Rozhodnutie sa dotkne až 300 priamych zamestnancov fabriky a viac ako tisícky externých zamestnancov v subdodávateľskom reťazci, keďže s odstavením výroby sa zároveň zníži aj potreba na nákup služieb od dodávateľov v regióne. Momentálne sa sústredíme na bezpečné odstavenie výroby." uzatvára Milan Veselý.

Slovalco pre zamestnancov, dotknutých odstavením výroby, pripravuje rôzne podporné opatrenia.

Slovalco je plne konsolidovaná hlinikáreň v rámci spoločnosti Hydro, ktorej 55,3 percenta vlastní Hydro a 44,7 percenta Penta Investments. Slovalco má ročnú výrobnú kapacitu 175-tisíc ton primárneho hliníka a kapacitu Odlievarne približne 250-tisíc ton.

Sťahovanie neprichádza do úvahy

Člen predstavenstva Slovalca a partner finančnej skupiny Penta, ktorá je menšinovým vlastníkom hlinikárne, Marián Slivovič v stredu pre médiá uviedol, že akcionári neuvažujú o sťahovaní podniku zo Žiaru nad Hronom. Plánujú tiež naďalej rokovať s vládou o vytvorení takých podmienok, aby sa výroba hliníka na Pohroní mohla v budúcnosti opäť spustiť. 

„Štandardne ten proces trvá rok a je ekonomicky extrémne náročný. Znovurozbehnutie výroby stojí možno 100 miliónov eur. Aby sme sa vôbec vedeli baviť o tom, čo so Slovalcom bude, musia byť splnené dva predpoklady. Musí dôjsť ku korekcii cien elektriny v Európe, druhá vec sú podmienky pre to, aby sme mali rovnaké konkurenčné prostredie ako naši konkurenti v Nemecku a podobne," uviedol Slivovič.

Fungovať bude iba recyklačné centrum 

Ako pre TASR uviedol Veselý ešte v polovici júla, v Slovalcu by po odstavení primárnej výroby hliníka malo fungovať iba recyklačné centrum pre spracovanie procesného šrotu, ktoré podnik uviedol do prevádzky tento rok. Kľúčových zamestnancov potrebných pre prípadný reštart výroby si spoločnosť plánuje ponechať.

„Budeme ďalej pretavovať, vyrábať budeme zhruba 75 000 ton výrobkov. Pre túto prevádzku potrebujeme rádovo 130 ľudí," upresnil Veselý. Ako dodal, v prípade, že sa nerozhodne o reštarte výroby, zvyšných približne 300 zamestnancov bude musieť skôr či neskôr odísť

Ďalšie dôležité správy

Pekár
Neprehliadnite

Obávame sa, že koncom roka budú mať isté skupiny problém kúpiť si chlieb, domnieva sa Lapšanský