Vieme teda, že na slovenskom trhu práce sú značné nerovnováhy. V niektorých krajoch a profesiách je nedostatok zamestnancov, v iných zase nedostatok pracovných príležitostí. Táto situácia, samozrejme, nie je žiadúca. Tak nedostatok pracovných miest, ako aj nedostatok zamestnancov sú problémom a brzdou pre rast ekonomiky. 

Aké sú riešenia?

1. Čiastočným riešením tohto problému by bol nárast mobility pracovnej sily, ktorá je u nás dlhodobo nízka.

2. Ďalšou možnosťou, ako znižovať tieto nerovnováhy, je prilákať investície do tých regiónov, kde je vysoká nezamestnanosť a zabezpečiť preškolenie zamestnancov na požadovanú kvalifikáciu. 

3. Do tých regiónov a profesií, kde je dlhodobo nedostatok pracovnej sily, je vhodné prilákať cudzincov.

Pozrime sa na možné riešenia realisticky. Výrazný nárast mobility pracovnej sily sa v dohľadnej dobe nedá očakávať, ako z kultúrnych, tak aj objektívnych príčin (napr. drahé bývanie v mestách).

Smerovanie investícií do regiónov s vysokou nezamestnanosťou spolu s preškolovaním zamestnancov je veľmi žiadúce a nejaké čiastkové úspechy v tomto smere už vidíme. Je to však beh na dlhú trať, ktorý primárne rieši iba jednu časť problému – nedostatok pracovných miest v určitých regiónoch.

Potrebujeme však vyriešiť aj akútny problém nedostatku zamestnancov v určitých odvetviach a regiónoch, a to čo najrýchlejšie. Inak sa pripravíme o príležitosti na rozvoj ekonomiky, odstrašíme investície a ukrojíme si z budúceho rastu. Práve s riešením tohto problému nám vedia pomôcť zahraniční pracovníci, ak sa nám ich podarí prilákať do odvetví a regiónov, kde dnes nemáme dosť zamestnancov. Sme v tejto snahe úspešní?

Vyše tretina pracujúcich cudzincov je z Ukrajiny

Na Slovensku podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v auguste pracovalo takmer 83-tisíc cudzincov. To je doteraz najvyššie číslo. Počet zahraničných pracovníkov u nás v ostatných rokoch dynamicky rástol, avšak po vypuknutí pandémie zaznamenal výrazný pokles – zo 78-tisíc na začiatku roka 2020 na 67-tisíc v polovici roka 2021. Tento prepad bolo pri zotavovaní z pandémie cítiť vo viacerých odvetviach, kde bol problém nájsť zamestnancov.

V tomto roku však počet zahraničných pracovníkov výrazne narástol. Za týmto nárastom stojí predovšetkým tragická udalosť v podobe invázie Ruska na Ukrajinu. Časť ľudí, ktorých vojna vyhnala z domoviny, našli nový či dočasný domov, a prácu aj u nás.

Z 83-tisíc pracujúcich cudzincov na Slovensku pochádza 31-tisíc z krajín EÚ/EHP a 52-tisíc z tretích krajín. Z hľadiska národnosti sú najviac zastúpení Ukrajinci, ktorých u nás pracuje viac ako 30-tisíc. Ďalej sú to Srbi (9,3-tis.), Rumuni (7,2-tis.), Česi (6,3-tis.) či Maďari (5,5-tis.).

Najviac cudzincov pracuje v Bratislavskom kraji

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nám ukazujú, že cudzinci pomáhajú znížiť nedostatok pracovnej sily tam, kde je na Slovensku problémom. Pracujú totiž takmer výlučne v krajoch, kde je dlhodobo nedostatok zamestnancov.

Voľné pracovné miesta (os x)  vs. počet zahraničných zamestnancov (os y)
Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH
Voľné pracovné miesta (os x) vs. počet zahraničných zamestnancov (os y)

Vyše 75 percent cudzincov pracuje v štyroch slovenských krajoch s najnižšou nezamestnanosťou, pričom celá polovica pracuje v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde počet voľných pracovných miest presahuje počet registrovaných nezamestnaných.

Ďaleko najvyšší počet cudzincov pritom pracuje v Bratislavskom kraji, kde je dlhodobo najväčší nedostatok zamestnancov.

V rámci každého kraja sa pritom cudzinci koncentrujú v okresoch s najväčším nedostatkom pracovnej sily.

Aké práce vykonávajú?

Až 36 percent všetkých zamestnaných cudzincov vykonáva prácu operátorov a montérov strojov a zariadení. Ako sme si ukázali v predchádzajúcom blogu, práve tento typ profesie je u nás najžiadanejší a nemáme preň dostatok zamestnancov až v šiestich slovenských krajoch.

ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH
Zdroj: ÚPSVaR & Tatra banka RESEARCH

Ďalšie dve najpopulárnejšie kategórie zamestnaní, ktoré u nás vykonávajú cudzinci, sú „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ a „kvalifikovaní pracovníci a remeselníci“. To sú takisto triedy profesií, v ktorých je dnes najviac voľných pracovných miest a zvlášť v západnejších regiónoch Slovenska je problém ich obsadiť.

Údaje z trhu práce tak hovoria jasne - cudzinci u nás pracujú najmä v regiónoch, kde je najnižšia nezamestnanosť a najviac voľných pracovných miest, a vykonávajú predovšetkým profesie, pre ktoré v daných krajoch nie je dosť zamestnancov.

Cudzinci nám tak nekradnú prácu. Práve naopak, pomáhajú nám riešiť nerovnováhy na trhu práce, čím podporujú našu ekonomiku a zvyšujú našu životnú úroveň.

Čísla nám však takisto ukazujú, že aj napriek historicky najvyššiemu počtu zahraničných pracovníkov je u nás v niektorých krajoch a profesiách stále výrazný nedostatok zamestnancov, ktorý brzdí našu ekonomiku. Slovenská ekonomika tak potrebuje ešte viac cudzincov, schopných a ochotných pracovať v profesiách a regiónoch, kde nemáme dostatok zamestnancov.

Článok bol prebratý z Tatrabanka.sk

Andrej Martiška
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Nottingham Trent University. V Tatra banke pracuje od roku 2021. Venuje sa prevažne analýzam makroekonomického vývoja a bankového sektora. Pôsobil tiež v spoločnosti Sympatia Financie, ktorá je zapísaná ako obchodník s cennými papiermi.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora