Najväčší zamestnávateľ na Spiši, firma Embraco Slovakia, v stredu 21. septembra 2022 oznámila hromadné prepúšťanie. Vo fabrike pracuje 1 750 zamestnancov, o prácu príde 270 ľudí. Rovnako jeden z najväčších zamestnávateľov v Novákoch - chemická spoločnosť Fortischem ohlásila hromadné prepúšťanie. Podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je ohrozených 362 zamestnancov, informuje agentúra.

„Osobne verím, že vláda prijme účinné opatrenia, ktoré pomôžu firmám preklenúť toto náročné obdobie. Pretože v konečnom dôsledku sa to dotkne celého Slovenska – každý zamestnanec má totiž svoju rodinu. S vysokou nezamestnanosťou by sa slovenský trh vyrovnával dlhšie obdobie a Slovensko by tak stratilo konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Pre tie spoločnosti, ktoré uvažujú nad prepúšťaním zamestnancov, pripravila APAS krátky súhrn, nad ktorým by sa mali predtým, ako urobia toto závažné rozhodnutie, zamyslieť:

Minimalizujte riziko rýchlych rozhodnutí

S  recesiou sa už historicky spája prepúšťanie. To však nemusí byť najlepším riešením. Z finálneho hľadiska to firmu môže stáť zvýšené výdaje, ale môže tiež zabrániť jej budúcemu rastu. Preto, pokiaľ ide o ľudský kapitál, je dôležité zamyslieť sa nad trvalými následkami svojich činov.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Journal of Social Science majú podniky, ktoré plánujú dopredu, a to aspoň raz ročne, 36 percentnú šancu na prežitie, zatiaľ čo tie, ktoré plánujú na mesačnej a kratšej báze, ju majú až 80 percentnú. Predvídaví zamestnávatelia, vďaka minimalizovaniu rýchlych riešení, premysleným stratégiám a kalkulovaním so všetkými možnými scenármi, vedia využiť pokles na to, aby sa stali silnejšími.

Využite svojich ľudí na maximum

Aj počas poklesu môžu existovať časti podnikania, ktoré vo firme naďalej rastú. Presunutím pracovníkov na iný typ práce je možné minimalizovať potrebu prepúšťania.

Napríklad, čas pracovníka technickej podpory sa zvyčajne sleduje podľa dĺžky času hovoru a zodpovedaných otázok. Analýzou týchto údajov je možné zistiť, či sú zamestnanci zaneprázdnení tými správnymi úlohami. Presunutím kompetencií sa uvoľnia zamestnancom ruky a získaný čas a energiu môžu využiť na projekty, ktoré dokážu firme pomôcť napredovať.

„Dobrou stratégiou je pochopiť, aké zručnosti vaši zamestnanci majú a prejsť si možné alternatívy – napríklad či ich dokážete rekvalifikovať na iný druh práce, zlepšiť ich digitálne alebo technologické zručnosti smerom k automatizácii procesov a podobne. Poverte svoj HR tím, aby analyzoval kompetencie vašich pracovníkov, priebežne vyhodnocoval aktuálnu situáciu a plánoval. To umožní vašej firme prispôsobiť sa zmenám na trhu,“ radí Zuzana Rumiz.

Udržte si kľúčových zamestnancov

APAS tiež radí neponáhľať sa s prepúšťaním bez toho, aby firma zvážila všetky alternatívy. Znížením počtu pracovníkov sa stráca jedno z najcennejších aktív, ktoré pre firmu znamená stratu know-how, vedomostí, reputácie aj konkurencieschopnosti.

Potvrdzujú to aj prieskumy - výskumníci, ktorí sledovali správanie sa na newyorskej burze od roku 1980 do roku 2016, zistili, že zamestnávatelia, ktorí odďaľovali prepúšťanie tak dlho, ako to len bolo možné, dosiahli o dva roky neskôr vyššie výnosy ako tí, ktorí prepustili zamestnancov hneď na začiatku, vysvetľuje APAS.

„Ľudia, ktorí odchádzajú, si odnášajú roky skúseností aj rozsiahle znalosti o vašom biznise, informácie o trhu či kontakty na vašich zákazníkov. Unáhlené prepúšťanie môže spôsobiť, že budete svoj krok ľutovať, najmä v období, keď sa ekonomika zotaví,“ vysvetľuje odborníčka. Je potrebné myslieť na to, že keď sa trh dostane do normálu, bude podnikanie a generovanie zisku založené na odborníkoch poznajúcich svoju prácu aj danú firmu. Ak ich spoločnosť nebude mať, bude ich musieť získať – no ich finančné nároky budú rádovo vyššie, ako ľudí, ktorých má firma už teraz.

Sledujte potreby a buďte otvorení

„Práca vo veľkej miere nie je len o mzde. Je aj o vzťahoch na pracovisku, rôznych benefitoch, o uznaní. Navyše prijatie nového človeka je o 20 až 25 percent drahšie, ako udržanie si súčasného. Takáto investícia je vysoká, pritom návratnosť je oveľa dlhšia,“ hovorí Z. Rumiz a dodáva: „Najmä v aktuálnej situácii ľudia premýšľajú, pre koho pracujú, čo im to prinesie, sledujú však aj kredibilitu zamestnávateľa na trhu, či aké má vzťahy so zamestnancami. Pre niekoho nestojí vymenenie zamestnania v dobrom kolektíve za o čosi vyššiu mzdu,“ radí prezidentka APAS.

APAS odporúča firmám prebrať si so svojím HR oddelením možnosti poskytnutia nefinančných benefitov, ktorým sa možno doteraz bránili - môže to byť viac voľna nad rámec zákona, práca na home office alebo hybridná práca, sick days či flexibilné pracovné úväzky. Pre každú firmu by malo byť kľúčové udržať si efektívnych pracovníkov a predísť tomu, aby odišli do zahraničia či ku konkurencii.

Okrem toho je podľa agentúry potrebné byť k zamestnancom úprimný a otvorený – objasniť im, v akej situácii sa firma nachádza, čo očakáva v nasledujúcom období, aké má plány. HR oddelenia by mali nájsť spôsoby, ako zamestnanom ukázať, že si ich firma váži, zistiť, aký typ podpory potrebujú a zamyslieť sa aj nad ich osobným a kariérnym vzdelávaním. V neposlednom rade je dôležité myslieť na to, ako utužiť kolektív. Tento proces je síce náročný, ale v aktuálnej neľahkej situácii podstatný.

Nezatvárajte si dvere

Keď už nie je šanca zmeniť situáciu a firma musí nutne prepúšťať, je vhodné urobiť to správnym spôsobom. Premyslené znižovanie pracovných miest je humánne a môže tiež zmierniť možné poškodenie značky. V stávke je veľa – meno firmy, upozorňuje APAS.

„Je dôležité byť vo svojej komunikácii transparentný, prejavovať empatiu prepusteným zamestnancom a poskytnúť im čo najväčšiu pomoc a súčinnosť. Pamätajte, že každý človek, ktorého prepustíte, je ľudská bytosť s rodinou, kariérou a množstvom osobných kontaktov na ďalších ľudí. Nie je dôvod správať sa k týmto zamestnancom ako k veci, ktorú je ľahké nahradiť,“ dodáva na záver Zuzana Rumiz z Asociácie personálnych agentúr Slovenska.

Firmy, ktoré predvídajú, načúvajú svojmu tímu a podporujú ho, strategicky plánujú a sú pripravené aj na ťažké obdobia, sa vedia účinne chrániť pred ekonomickými problémami a vyjsť z krízy silnejšie.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský počas mimoriadneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR v Bratislave v pondelok 13. júna 2022. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Našetrené peniaze z Envirofondu sa majú vrátiť do podnikov, nemajú vykrývať štátny dlh