Miera evidovanej nezamestnanosti sa zatiaľ v tomto roku drží pod hranicou 7 percent a postupne klesá. V marci na Slovensku dosiahla hodnotu 6.67 percenta. (Zdroj: ÚPSVaR SR) V regiónoch je však rôzna. Najväčšie rozdiely sú medzi Prešovským krajom, kde v marci miera evidovanej nezamestnanosti mala hodnotu 10.91 percenta a Bratislavským krajom, kde dosiahla len 3.89 percenta.

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie na Slovensku bol v marci vyše 180 000. Najviac z toho z Prešovského kraja, kde sa o prácu uchádzalo vyše 42 tisíc ľudí. V Bratislavskom kraji sme ich evidovali 13 tisíc. Najmenej, 11 740, ich bolo v Trnavskom kraji (Zdroj: ÚPSVaR SR).

Na pracovnom portáli Profesia.sk evidujeme pravidelne najviac zverejnených ponúk práve v Bratislavskom kraji. Aktuálne to je vyše 8 tisíc inzerátov a v porovnaní s ostatnými krajmi je to 4 až 7-násobne viac. Mesačne však počet pracovných ponúk postupne narastá a disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie naopak klesá. Ak bude takýto trend pokračovať, budeme mať viac otvorených pozícií ako voľných ľudí na trhu práce.

Trh práce
Zdroj: Profesia.sk

Vďaka pandémii sa oveľa viac rozšírila práca na diaľku a home office.

Pred pandémiou bolo pracovných ponúk na diaľku, kde zamestnanec vôbec nepotrebuje navštevovať pracovné miesto, veľmi málo. V súčasnosti sú to asi 3 percentá zo všetkých ponúk. Na porovnanie, pracovné ponuky, ktoré ponúkali možnosť pracovať z domu, už pred pandémiou predstavovali asi 4 percentá zo všetkých ponúk. Aktuálne túto možnosť ponúka 12 percent inzerátov.

Profesia
Zdroj: profesia.sk

Zamestnávatelia majú už teraz veľký problém nájsť kvalitných ľudí na svoje otvorené pozície. Pritom každému výberu obetujú veľa času, energie a prostriedkov. Práca na diaľku/z domu predstavuje pre firmy možnosť zaplniť otvorené pozície. Ak je to pre daný výkon práce možné, zamestnávatelia sa takto môžu poobzerať oveľa ďalej za miesto výkonu práce a hľadať vhodných kandidátov aj v iných regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora