Prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum v prvej polovici marca, ukazuje, že 76 percent respondentov je ochotných zamestnať Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. Ďalších osem percent zamestnávateľov bolo v čase prieskumu ešte v štádiu rozhodovania.

Až 83 percent respondentov zo spoločností, ktoré nie sú ochotné zamestnať ľudí z Ukrajiny, uviedlo, že pre nich nedokážu vytvoriť pracovné miesta. Polovica opýtaných tiež uviedla ako dôvod neznalosť slovenského či anglického jazyka. Pre zamestnávateľov ide často o prekážku, s ktorou sa nevedia vysporiadať.

Už viac ako polovica spomedzi 306 respondentov má dnes skúsenosti so zamestnávaním ľudí z Ukrajiny. Ani tieto spoločnosti to od vypuknutia konfliktu na Ukrajine nemali jednoduché a snažili sa svojim ukrajinským zamestnancom poskytnúť nejakú formu podpory. Až 74 percent zamestnávateľov uvádza, že poskytli týmto ľudom pomoc pri transporte ich rodiny a blízkych do bezpečia. Taktiež 66 percent firiem ponúklo takýmto zamestnancom psychologické poradenstvo a 48 percent finančnú pomoc.

Forma podpory ukrajinským zamestnancom
Zdroj: Profesia

Časť spoločností tiež uviedla, že medzi týmito zamestnancami boli aj takí, ktorí sa chceli zapojiť do obrany svojej krajiny. Takmer štvrtina opýtaných spoločností v čase prieskumu potvrdila, že ich zamestnanci už dokonca odišli alebo zvažovali svoj odchod na Ukrajinu.

Aké typy pozícií plánujú spoločnosti obsadiť?

Viac ako polovica firiem chce obsadiť kvalifikované, technické pozície. Až 52 percent. Uviedli to v prieskume respondenti hlavne z odvetvia informačných technológií. Kvalifikované, netechnické pozície plánuje obsadiť 43 percent a manuálne pozície 31 percent opýtaných.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora