Už vyše dvoch mesiacov k nám prichádzajú naši východní susedia utekajúci pred vojnou. Chcú sa hlavne dostať do bezpečia so svojou rodinou, nájsť si nové miesto na bývanie a prácu, aby sa mali ako uživiť. Aktuálne máme na pracovnom portáli Profesia.sk zverejnených vyše 20-tisíc ponúk. Zamestnávatelia však označili len 13 % z nich ako vhodných pre ľudí z Ukrajiny.

Z aktuálne zverejnených ponúk však len 17 percent požaduje znalosť slovenského jazyka. Pri zvyšku ponúk by neznalosť slovenčiny nemala byť problémom, pretože na komunikáciu v práci stačí iný cudzí jazyk. Najviac žiadaná je znalosť anglického jazyka, ktorú vyžaduje až 71 percent ponúk.  

Podiel aktuálne zverejnených ponúk podľa odvetví
Zdroj: Profesia

Aktuálne máme najviac zverejnených pracovných ponúk v odvetviach, akými sú obchod, informačné technológie, výroba, doprava, špedícia, logistika či manažment. V každom z týchto odvetví je voľných vyše 2-tisíc pracovných miest. Uchádzači o prácu z Ukrajiny by mohli nášmu pracovnému trhu pomôcť zaplniť tento nedostatok pracovnej sily.

Najviac zo všetkých nám chýbajú ľudia na pozície operátora/ky výroby, administratívneho/ej pracovníka/čky, predavača/čky, skladníka/čky, robotníka/čky, programátora/ky či pokladníka/čky.

Podiel aktuálne zverejnených ponúk podľa pozícií
Zdroj: Profesia

Pri ľuďoch z Ukrajiny, ktorí sa uchádzajú o prácu na Slovensku, vidíme najväčší záujem skôr o manuálne a nekvalifikované pozície. Najviac reakcií obdržali pozície v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, pomocných prácach, administratíve, obchode a výrobe.

Ak sa uchádzač vie v práci dorozumieť, nemusí to byť nutne slovenským jazykom pokiaľ ju daná práca nevyžaduje pri výkone. Zamestnávatelia sa pozerajú hlavne na predpoklady, ktoré naznačujú, že uchádzač bude danú funkciu vykonávať dobre. Nemusia mať nutne skúsenosť s danou prácou, pokiaľ sa chcú učiť. Veľa zamestnávateľov je ochotných svojich ľudí zaškoliť, investovať do nich čas a odovzdať im svoje skúsenosti.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora