Ak by niekto sledoval iba túto časť štatistík, mohol by mať predstavu, že po dvoch rokoch s pandémiou je mzdový rast na Slovensku absolútne excelentný a všetci sa tu majú finančne výrazne lepšie. Bolo by tomu tak, ak by výrazne nerástla aj inflácia. Podľa údajov štatistického úradu za to isté obdobie vyskočil index spotrebiteľských cien, inak nazývaný aj miera inflácie, o 5,8 percenta. Je to najvyššie číslo za posledných 17 rokov. Takéto niečo sme zažili naposledy v decembri 2004. To bolo veľmi dávno, Slovensko vtedy napríklad vstúpilo do NATO a Európskej únie.

Omnoho triezvejší pohľad na vývoj platov nám prináša ukazovateľ reálnej mzdy. Ide o údaj, ktorý predstavuje mieru príjmu po zohľadnení nákladov na tovary a služby, ktoré ľudia kupujú. Je znížený o mieru inflácie. Reálna mzda vzrástla v decembri v porovnaní s rokom 2020 v priemere o takmer dve percentá.

Ak ceny rastú rýchlejšie ako mzdy a dialo by sa to niekoľko rokov po sebe, ľudia prakticky zarábajú menej a menej. Spotrebitelia následne reagujú na vyššie ceny zmenou svojho nákupného správania. Zjednodušene povedané, za rovnaký plat ako predošlý rok si môžu dovoliť nakúpiť menej. Napríklad aby ušetrili peniaze, môžu prejsť z hovädzieho na kuracie mäso, alebo môžu odložiť nákup auta, kým ceny neklesnú.

Inflácia a mzdy v ponukách

Priemerný plat v pracovných ponukách na pracovnom portáli Profesia predstavoval v decembri 2020 približne 1 240 eur v hrubom. V tom istom mesiaci v roku 2021 to bolo 1 307 eur v hrubom. To predstavuje nárast ekonomiky o 5,4 percenta.

Ak by údaje o platoch v pracovných ponukách predstavovali skutočný vývoj miezd na Slovensku, dnes by sme museli konštatovať, že zamestnanci v našej krajine zarábajú v priemere horšie. Reálna mzda by klesla o 0,4 percenta.

Netreba však zabudnúť, že spoločnosti v inzerátoch uvádzajú neraz iba minimálny ponúkaný plat, ktorý sa od reálneho môže veľmi líšiť. Vždy preto záleží od konkrétnej pozície a skúseností uchádzača. Veľa firiem ponúka navyše rôzne výhody ako trinásty či štrnásty plat, odmeny za finančné výsledky či iné benefity, ktorými sa snažia mzdy a podmienky zamestnancov vylepšiť. Kto chce spoznať svoj reálny obraz, ako sa inflácia dotkla konkrétne jeho, mal by porovnať nielen vývoj svojej základnej mzdy, ale tej celkovej. Do nej sú započítané všetky finančné benefity, ktoré zamestnanec dostane počas roka.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora