Vývoj na finančných trhoch tento rok nepraje okrem komodít žiadnemu aktívu. Vysoká inflácia a z nej vyplývajúce očakávania zvyšovania sadzieb centrálnymi bankami sťahujú nadol ceny akcií aj dlhopisov.

Za ostatných takmer 50 rokov si investori zvykli, že portfólio zložené z akcií a dlhopisov je extrémne odolné (a výkonné, napríklad ako dobre známe portfólio 60 : 40). Ak akcie náhodou nerastú, výkonnosť portfólia pomôžu zastabilizovať dlhopisy. Od roku 1976 nenastala na americkom akciovom trhu situácia, že v roku, keď klesnú akcie, by aj dlhopisy boli pod nulou.

Tento rok je však situácia iná. Fed od začiatku roka začal zvyšovať sadzby a dokonca prvýkrát od roku 2000 prišiel s ich zvýšením o 50 bázických bodov na jednom zasadnutí. Dlhopisy na očakávania zvyšovania sadzieb reagujú poklesom ceny. Investori, rozmaznaní očakávaním stability dlhopisov pri poklese akcií, ostali v šoku. Predpoklad, že história sa bude znovu opakovať, sa nenaplnil.

Ak sa však pozrieme hlbšie do histórie, korelácia medzi akciami a dlhopismi sa v čase menila. Na historických dátach vychádza 60-mesačná kĺzavá korelácia nízka, no stále pozitívna. Tá hovorí, že akcie a dlhopisy zvyčajne spoločne aj rástli, aj klesali. Aktuálna kladná korelácia nie je nič nezvyčajné, skôr návrat do normálu. O dôvodoch, prečo sa korelácia v čase menila, nepanuje medzi akademikmi zhoda. Jedni hovoria o inflácii, iní o menovej politike, ďalší o vysokej volatilite na trhoch a niektorí o produkčnej medzere.

Prípadná trvalá zmena korelácie by mala obrovský vplyv na konštrukciu portfólií. Ak akcie klesajú a dlhopisy rastú, znamená to zápornú koreláciu. Vďaka nej klesá celkové riziko (volatilita) portfólia. Ak však bude korelácia pozitívna, riziko stúpne. Dlhopisy už totiž neposkytnú „poistku“ portfólia pri poklese akcií, ale klesnú tiež, aj keď menej.

Prípadný nový normál bude pre konzervatívnych investorov veľkou výzvou. Buď budú musieť akceptovať vyššiu volatilitu (ak ponechajú akciovú zložku vo svojom portfóliu rovnakú), alebo zachovanie volatility pôjde na vrub očakávanej výkonnosti (menej akcií = menšia výkonnosť).

Po dlhom období postupného poklesu výnosov na dlhopisoch, ktoré trvalo takmer 40 rokov, nás čakajú zaujímavé časy. Na konci roka 2021 bola trhová kapitalizácia akcií, ktoré boli k dispozícii na obchodovanie, na úrovni 105 biliónov amerických dolárov, no hodnota dlhopisov bolo vyššia, až 150 biliónov dolárov. Návrat starého normálu preto môže mať na celý kapitálový trh obrovský vplyv.

Ďalšie dôležité správy

Bill Hwang
Neprehliadnite

Tigre v problémoch. Od kolapsu k rekordným stratám v hedžových fondoch