Spomínam si aj na svoju stenu strachu. Po nútenom presune úspor v druhom pilieri z akciového do garantovaného dlhopisového fondu v roku 2013 som rozumel potrebe presunúť sa čo najrýchlejšie do rizikovejšieho fondu, aby moje úspory mohli zarábať. Do hry však vstúpili emócie. Začalo sa dlhé analyzovanie situácie, kedy akcie nakupovať. Keď sa zlepší situácia v Sýrii? Po stabilizácii situácie na Ukrajine? Keď prejde epidémia eboly? Ak príde k opätovnému zrýchleniu čínskej ekonomiky? Keď americké banky plne očistia svoje bilancie? Situácia na vstup nebola nikdy ideálna. Vždy sa objavovalo nové riziko.

Akciový trh však na obavy nedbal a postupne rástol. Krok po kroku, strach za strachom. Po alokácii približne polovice úspor do akcií za ceny takmer o 25 percent vyššie som nakoniec „kapituloval“ a do akcií som plne nastúpil až pri hodnote trhu vyššej o 66 percent. „Školné“, ktoré som zaplatil za svoj boj so strachom, bolo poriadne vysoké. Aj momentálne trhy stoja pred množstvom výziev. Vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, problémy v dodávateľskom reťazci. Čo sa týka inflácie, tá dosahuje maximá za posledných niekoľko desaťročí. Centrálne banky by preto mali v blízkom čase začať zvyšovať sadzby, aby s rastúcou infláciou bojovali. Vyššie úrokové sadzby však nie sú pre akcie dobré. Vyššie náklady kapitálu spomaľujú investície a zároveň zhoršujú ocenenie aktív.

Historické štatistiky však ukazujú, že tento strach nebude trvalý. Od roku 1970 sme videli desať cyklov zvyšovania úrokových sadzieb Fedom. Od prvého zvýšenia sadzieb trh o dvanásť mesiacov vzrástol v 90 percentách prípadov s priemerným nárastom o viac ako osem percent. O 24 mesiacov bol trh vyššie v 80 percentách prípadov, pričom index S&P 500 stúpol o viac ako 20 percent.

Samozrejme, čo platí v priemere, neplatí pre každú jednu udalosť, ale strach z rastúcich úrokových sadzieb netreba zaraďovať medzi najväčšie obavy tohto roka. Dôležité je poznamenať aj to, že v spomínaných 12- a 24-mesačných periódach nebola inflácia jediným problémom, s ktorým sa musel akciový trh vyrovnať. Celkovo však vidieť, že akciový trh má veľmi dobrú schopnosť filtrovať malé aj veľké nerovnosti, ktoré postupne prichádzajú.

História, ale aj moje osobné skúsenosti hovoria, že každý z nás by si mal dať pozor, aby on sám nezastal pred vlastnou stenou strachu.

Ján Beňák

Ján Beňák sa profesionálne venuje finančným trhom od roku 2007. Momentálne pracuje ako portfólio manažér akciových podielových fondov v spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Je držiteľom prestížneho titulu CFA.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora