Športu sa nevyhnete ani v galériách. Napríklad v Nitre vás čakajú hneď dve športové výstavy odohrávajúce sa v Nitrianskej galérii, kurátorsky ich pripravil Omar Mirza. Prvou je pomerne obsiahla skupinová výstava, na ktorej vyše dvadsiatky umelcov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Rumunska, Maďarska prostredníctvom médií od videa cez kresbu až po interaktívne inštalácie hovorí kriticky, humorne, priamo i cez odkazy o športe a jeho sledovaní, o športe ako fyzickej aktivite či prostredníctvom športu komentuje rôzne politické, spoločenské, sociálne problémy. Na výstave Pripraviť sa, pozor, štart! je možné si aj zacvičiť, napr. na zariadení od maďarského umelca Antala Laknera – posilňovať sa na ňom dajú napríklad svaly používané pri klikaní na počítačovú myš. Druhou výstavou je autorský projekt Mária Kasteloviča nazvaný „100 m2 prsia“, v ktorom sa formou otvorenej umeleckej spovede vyrovnáva s negatívnou intímnou udalosťou z čias jeho detstva, keď vtedy 8-ročnému autorovi znechutil športové prostredie jeho tréner plávania.

Dvojboj v Nitre