Bol sedemnásty november večer, moja žena Lída, zmlátená toho dňa pred tridsaťjeden rokmi na Národnej triede, chodila po trase pochodu s televíznym štábom a spomínala. A ja, pretože je doba kovidová, som sedel pred počítačom a spolumoderoval ďalší diel relácie Sledujeme.

Hosťom bol vtedajší spravodajca Hlasu Ameriky Jolyon Naegele a aj my sme spomínali na tie časy. Vybavilo sa mi predovšetkým to, ako som celý rok 1989 s nadšením a trochu neveriacky práve na Hlase Ameriky počúval, čo všetko sa deje okolo nás. Hlavne v Poľsku a Maďarsku. Pretože u nás sa nedialo do poslednej chvíle skoro nič.

Sviečka (ilustračná snímka)
Neprehliadnite

Slovenským hrdinom 17. novembra bol Marek Frauwirth

To Poliaci si už vyvzdorovali poloslobodné voľby a opozičník Solidarity, katolík Tadeusz Mazowiecki, sa stal premiérom. V Maďarsku mohol vlasatý burič Viktor Orbán vyzvať sovietske vojská na odchod a Budapešť otvorila hranice na Západ. Potom to padlo aj v NDR, najskôr Berlínsky múr a potom režim. A až potom, keď už nielen východní Nemci, ale hlavne Poliaci a Maďari ukázali, že to ide, sme sa odhodlali na čin my Čechoslováci. Britský historik Timothy Garton Ash o tom napísal krásnu knihu Rok zázrakov.

Dnes počúvam správy z Poľska a Maďarska s opačnými pocitmi ako vtedy. Na miesto nádeje sa vkráda beznádej. Správy, ktoré z Budapešti a Varšavy v ostatných rokoch prichádzajú, a v tomto roku ich je ešte nejako viac, sú o demontáži demokracie a nastoľovaní totality novej. Inej, než bola tá pred rokom 1989, ale jednoducho totality. Podobne ako za komunizmu sa aj poľskí a maďarskí vládcovia hrajú so slovami. V orbánovskom slovníku je Maďarsko „neliberálna demokracia“. V Poľsku to dokonca nazývajú „dobrou zmenou“. Obaja vládcovia, Jaroslaw Ka-czynski aj Viktor Orbán, sa pritom tvária, že nerobia nič zlé.

Bitka na Bielej hore
Neprehliadnite

Denník Stredoeurópana: Bitka na Bielej hore a fiľakovský sandžak

V minulých dňoch, keď mal v Európskej únii nadobudnúť účinnosť mechanizmus finančnej pomoci z európskych fondov, podmienený dodržiavaním pravidiel právneho štátu a demokracie, hmlová opona spadla. Aby Poľsko a Maďarsko prijatiu takto nastaveného mechanizmu zabránili, vetovali rozpočet EÚ aj fond obnovy.

Kráľ je nahý, hra sa skončila. Varšava a Budapešť sa priznali. A nastal rok prízrakov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora