www.test-lab.sk

Začal som na zelenej lúke a dnes zabezpečujem plynulý prechod z manuálneho testovania na profesionálne a moderné automatické testovanie. Je dôležité povedať, v čom je jeho výhoda, ktorú mnohí nepoznajú. Vďaka tejto práci si aj dnes dokáže softvér sám vyhodnotiť, či sa pri novom tikete nenarušili iné procesy a funkcie.

Týždňovú prácu manuálnych testerov sme tak skrátili na pár minút. Výsledkom automatického testovania sú navyše prehľadné štatistiky a dáta, s ktorými môžu IT oddelenia ďalej pracovať. Na základe týchto analýz vedia nájsť implementačné chyby a následne ich odstrániť. Nastavujem/vytváram automatické testovanie v programe Cypress, ktorý poskytuje all-in-one testovacie rozhranie, kompatibilné so všetkými aplikáciami, softvérmi či stránkami vytvorenými aj na staršom serveri.

Aká ja situácia na Slovensku a prečo o nej treba hovoriť?

Automatické testovanie je to najmodernejšie, čo sa v IT oblasti za posledné roky objavilo. Slovenské firmy sú voči tejto technológii poväčšine ešte stále skeptické, aj keď v porovnaní s manuálnym testovaním funguje to automatické na 100 percent. Ostáva len dúfať, že si túto technológiu v najbližších rokoch po vzore zo zahraničia osvoja aj slovenské firmy, čím môžu ušetriť náklady a investovať ich do iných plánov spoločnosti.

V zahraničí, kde som 15 rokov pracoval a zbieral skúsenosti, je veľmi obľúbeným a využívaným riešením na šetrenie financií outsourcing a offshoring. Outsourcing označuje presúvanie vnútropodnikových aktivít a procesov nesúvisiacich s core biznisom do externých firiem a offshoring predstavuje premiestňovanie procesov alebo výroby do zahraničia za účelom znižovania nákladov.

Keďže rozdiel v týchto typoch spoluprác je veľmi malý, ja osobne prezývam takýto spôsob externej práce pre zahraničný trh ako offsourcing. Vďaka offsourcingu je možné premiestniť pracovné miesta aj procesy na medzinárodnú úroveň. Firmy tak môžu presúvať nielen manažment, skúsenosti, ale aj obchodné tajomstvo, technológie, práva na používanie značky, know-how či marketingové stratégie. Jeho výhodou je, že šetrí obrovské množstvo nákladov a zvyšuje efektivitu prác na IT projektoch. 

Zo skúseností viem, že spoločnosti, ktoré využijú profesionálny offsourcing, využívajú potenciál a zručnosti pracovníkov presne tam, kam presunú svoje aktivity a zdroje. Uvediem vám konkrétny príklad z vlastnej praxe. Keď si ma najala úspešná firma GWI z Londýna, ktorá potrebovala zautomatizovať proces testovania a zároveň nastaviť automatické vykonávanie testov aj do budúcnosti. Keďže dovtedy využívali na manuálne testovanie svojich developerov, začínal som od nuly.

Postupne som vytvoril v najmodernejšom rozhraní Cypress plne automatické testovanie, ktoré používajú v GWI dodnes. Vďaka tomu si softvér dokáže sám vyhodnotiť pri zapracovaní rôznych noviniek, či sa nenarušili iné predchádzajúce procesy a funkcie. Výsledkom automatického testovania sú navyše prehľadné štatistiky a dáta, s ktorými môžu IT oddelenia ďalej pracovať.

Na základe týchto analýz vedia nájsť implementačné chyby a následne ich odstrániť. Celý tento zložitý proces urobí program automaticky za pár minút. V porovnaní s manuálnym testovaním developerov, ktorí kontrolujú napríklad mobilné aplikácie aj niekoľko týždňov, predstavuje automatické testovanie budúcnosť v IT oblasti. Automatické testovanie je to najmodernejšie, čo sa v IT technologickej oblasti za posledné roky objavilo.

Slovenské firmy sú voči tejto technológii poväčšine ešte stále skeptické, aj keď v porovnaní s manuálnym testovaním funguje to automatické na 100 percent. Ja však verím, že si túto technológiu v najbližších rokoch po vzore zo zahraničia osvoja aj slovenské firmy. Môžu tak ušetriť náklady i čas a investovať ich do ďalších plánov spoločnosti. Rád ich v tom vzdelám a zorientujem.

Autor: Martin Miláček, test automation architect TEST-LAB.SK

Martin Miláček
Zdroj: Martin Miláček
Martin Miláček
Je test automation architect TEST-LAB.SK