Pre dodávateľov energií je čoraz ťažšie svojim zákazníkom garantovať ceny elektriny a plynu, ale aj stabilitu dodávok. A to napriek tomu, že podnikajú zodpovedne a požadované objemy si zabezpečili v dostatočnom predstihu. Presný rozsah odberu sa totiž nikdy nedá stanoviť úplne presne, upozornilo v pondelok Združenie dodávateľov energií (ZDE). Riešením by podľa ZDE mohla byť zmena účtovania dodávky energií pre neregulovaný segment trhu, keď by časť spotreby odberateľa bola uhrádzaná v závislosti od aktuálnej ceny na spotovom trhu.

Kolísanie spotreby

Výška spotreby elektriny a plynu vždy kolíše v čase. Má na nich vplyv napríklad aktuálne počasie alebo u firiem priebeh výroby. Dodávatelia energií sa riadia takzvanými odberovými diagramami, ktoré sú iba odhadom očakávanej spotreby. ,,Dnes sa tak dostávame do situácie, že ak odberateľ prekročí očakávanú úroveň spotreby, musíme mu dodatočnú energiu zabezpečiť na spotovom trhu násobne drahšie, než mal uvedené v zmluve. Tento rozdiel v cene predstavuje pre dodávateľa dodatočné náklady, ktoré nemusí zvládnuť vykryť," upozornil člen výkonnej rady ZDE Martin Kumpan. Spotová cena elektriny sa pohybuje nad 200 eurami za megawatthodinu (MWh), čo je štvornásobok jej obvyklej ceny v nedávnej minulosti.

Aby sa riziku zvýšených nákladov dodávatelia energií vyhli, navrhujú zmenu účtovania dodávky energií. Časť spotreby odberateľa by mala byť účtovaná v závislosti od aktuálnej ceny na spotovom trhu. ,,Táto zmena by nebola pre nikoho likvidačná, keďže celkový nárast nákladov na energie by sa vo väčšine prípadov pohyboval v jednotkách percent. Firmy, ktoré majú zazmluvnené ceny za extrémne výhodných podmienok, by si priplatili o niečo viac, no stále by mali zabezpečené dodávky za bezkonkurenčné ceny. A práve o stabilitu dodávok v dnešnej dobe ide," priblížila predsedníčka ZDE Jana Ambrošová.

Hľadanie riešenia

Dodávatelia energií sa odvolávajú aj na stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten minulý týždeň odporučil dodávateľom a odberateľom energií hľadať vzájomne akceptovateľné riešenia súčasnej situácie. ÚRSO upozornil, že pokiaľ dodávateľ energie pre neočakávané zvýšené náklady odíde z trhu, jeho odberatelia si musia hľadať nového dodávateľa, no cena energií u nového dodávateľa už bude kopírovať aktuálne vysoké ceny. ÚRSO ale odmietol zavedenie mimoriadnej regulácie, ktorá by umožnila 10 percent zo zazmluvneného objemu dodávky elektriny plošne účtovať v spotových cenách.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris počas tlačovej konferencie po rokovaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Ministerstva hospodárstva SR na tému Ako znížiť cenu elektriny spotrebiteľom zmenou podpory obnoviteľných zdrojov, 19. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

ÚRSO v predstihu hľadá systémové riešenia proti zdražovaniu energií