„Vzdelávanie na Slovensku prestáva plniť svoju funkciu, na rad musia prísť odvážne kroky, preto by malo byť prioritou novej vlády,“ uviedli v spoločnom stanovisku tripartitné zamestnávateľské organizácie. Požiadavky na nové vedenie ministerstva školstva resp. vlády prezentovali na dnešnej konferencii k transformácii odborného vzdelávania „...Aby každý absolvent mal uplatnenie...“

„Pre doterajšie vlády predstavovalo vzdelávanie len deklarovanú a nie skutočnú prioritu. Pre budúcu vládu by malo byť vzdelávanie skutočnou prioritou, pretože Slovensko stratilo za uplynulých dvadsať rokov vplyvom globalizácie mnohé konkurenčné výhody,“ vyhlásil prezident prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.

Bez funkčného systému vzdelávania nedokáže Slovensko konkurovať vyspelým krajinám sveta a pokračovať v rozvoji ekonomiky.

Zamestnávatelia očakávajú od novej vlády zásadné zmeny v školstve

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov Zdroj: TASR

Zamestnávatelia opätovne upozornili aj na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce a vysoký počet absolventov, ktorí vychádzajú zo vzdelávacieho systému bez potrebných zručností a vedomostí. „Na vysokých školách musia prvákov na matematike naučiť pomaly aj trojčlenku,“ vyhlásil viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.

„Slovensko je priemyselný štát a štruktúra školstva nezodpovedá potrebám, ktoré táto ekonomika má,“ upozornil prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev. Naplnenosť stredných odborných škôl, ktoré pripravujú absolventov pre priemyselné podniky je podľa neho zhruba na úrovni 40 percent a zamestnávatelia musia ich absolventov mesiace zaúčať. Krajina preto potrebuje novú a oveľa efektívnejšiu sieť škôl.

„Treba urobiť okamžite poriadok v počte stredných škôl. V krajinách OECD je pravidlo, že takýto počet obyvateľov by mal mať asi sto až tristo stredných škôl, my ich máme osemsto," dodal A. Beljajev.

Zbytočný rok

Zamestnávatelia ďalej naliehajú na reformu systému vysokých škôl. Univerzitné vzdelávanie je podľa nich neefektívne a drahé. „Veľa študentov študuje niečo, čo ani nie je atraktívne, nebude v budúcnosti potrebné a nebude ani dobre zaplatené,“ vyhlásil M. Lelovský. Študenti pritom trávia na vysokých školách o rok viac ako ich kolegovia z vyspelých krajín sveta.

Absolvent na Slovensku podľa M. Lelovského študuje na vysokej škole 4,8 roka, v OECD je priemer 3,7 roka. „Len u nás sme hlúpi a bohatí natoľko, aby sme každému poskytli päťročné štúdium a napriek tomu sú absolventi horšie pripravení na trh práce ako je tomu v priemere OECD,“ dodal. Je podľa neho fikciou, že firmy požadujú od uchádzačov o zamestnanie druhostupňový titul, v skutočnosti chcú len dobre pripraveného absolventa.

Nová vláda musí podľa zástupcov zamestnávateľov vyriešiť aj odliv študentov na zahraničné vysoké školy.

„Sme absolútny líder v tom, koľko ľudí od nás odchádza za štúdiom v pomere k tomu, koľko zahraničných študentov prichádza za štúdiom na naše školy – je to trojnásobne viac a politické vyhlásenia z víkendu tomu nepomáhajú,“ zdôraznil M. Kiraľvarga. Ide o odkaz na vyjadrenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý chce po voľbách spoplatniť štúdium medicíny pre absolventov, ktorí neodpracujú na Slovensku aspoň desať rokov.

Zamestnávatelia očakávajú od novej vlády zásadné zmeny v školstve

Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Zdroj: TASR

Za pozitívne zamestnávatelia označili rozvoj systému duálneho vzdelávania. Počet nových žiakov zapojených do tohto systému stúpol na takmer šesťtisíc. Štatistiky však hovoria, že aj v prípade absolventov duálneho vzdelávania, ktorí sa na povolanie pripravujú u konkrétneho zamestnávateľa, ostane v danej firme len zhruba každý druhý z nich.