Sociálna poisťovňa (SP) už prijíma od stredy žiadosti o odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apríl. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. O odpustenie platenia odvodov môžu požiadať aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní.

Predĺžený termín na prijímanie žiadostí

Splnenie tejto podmienky žiadateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke SP najneskôr do 18. mája 2020. „Vzhľadom k tomu, že poisťovňa očakáva veľký počet formulárov/ žiadostí a z dôvodu, aby pre žiadateľov vytvorila väčší časový priestor na ich posielanie, predĺžila termín na ich prijímanie z 11. na 18. mája 2020,“ priblížil hovorca SP Peter Višváder.

Formulár týkajúci sa čestného vyhlásenia, ktorý bude dostupný na www.socpoist.sk, sa považuje za žiadosť o odpustenie odvodov. „V prípade, že žiadateľ nemá prístup na internet, môže vyplnený formulár poslať poštou, alebo osobne ho doručiť do schránky v príslušnej pobočke,“ doplnil Višváder. Odpustenie odvodov za apríl 2020 nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku a na výšku nemocenských alebo dôchodkových dávok.