„Dôvodom podania protestu prokurátora bola skutočnosť, že o VZN poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom zasadnutí zo 16. februára, uvádza prokuratúra v stanovisku pre TREND.sk.

Prvý pokus neprešiel o jeden hlas

Bratislavskí poslanci schválili plošný zákaz hazardu v reakcii na petíciu, v ktorej tento krok požadovalo 136-tisíc ľudí. Platných podpisov však bolo len niečo vyše 98-tisíc. Prvý pokus plošne zakázať herne a kasína na februárovom zasadnutí zastupiteľstva nevyšiel, keď návrh neprešiel o jeden hlas.

Poslanci obviňovali z nezvládnutého hlasovania primátora I. Nesrovnala. Tvrdili, že im pred hlasovaním chýbala diskusia o konkrétnej podobe VZN. Namiesto plošnej stopky chceli ponechať herne a kasína v hoteloch a nákupných centrách.

Magistrát na čele s primátorom I. Nesrovnalom tvrdil, že vzhľadom na znenie petície nemal mandát predložiť na hlasovanie iný návrh ako plošný zákaz herní a kasín. Koncom marca dal preto magistrát hlasovať o návrhu VZN opäť. Z tridsiatich prítomných poslancov hlasovalo za zákaz hazardu 27 poslancov, zdržal sa jeden a dvaja nehlasovali.

Dvakrát o tom istom nie

Zákaz hazardu v Bratislave je ohrozený. Prokuratúra žiada jeho zrušenie

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas brífingu k petícii za zákaz hazardu v Bratislave v januári 2017 Zdroj: SITA

Krajská prokuratúra v Bratislave teraz tvrdí, že ak už raz mestské zastupiteľstvo o zákaze hazardných hier na základe petície hlasovalo a neschválilo ho, konanie o predmetnej petícii sa tým pádom ukončilo a možnosť opätovného hlasovania na základe tej istej petície už zanikla.

Zákonná úprava petičného práva nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Krajská prokuratúra preto konštatovala, že opätovne predkladať návrh (nového) všeobecne záväzného nariadenia a opätovne hlasovať o totožnom návrhu na základe tej istej petície je nezákonné, tvrdí prokuratúra.

Rokovací poriadok nie je viac ako zákon

I. Nesrovnal sa však odvolával na rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, podľa ktorého je možné o rovnakom návrhu hlasovať dvakrát. Podľa prokuratúry však ide len o internú úpravu účinnú výlučne pre mestské zastupiteľstvo, ktorá nemôže byť v rozpore so zákonom.

Nakoľko rokovací poriadok nezohľadňuje osobitnú zákonnú úpravu zákona o hazardných hrách, toto ustanovenie nie je možné aplikovať na schvaľovanie a hlasovanie o predmetnom VZN, dodáva krajská prokuratúra.

    Ak chcú totiž mestá zakázať na svojom území herne a kasína, môžu tak urobiť jedine na základe petície, ktorú musí podpísať najmenej 30 percent obyvateľov obce. V prípade Bratislavy a Košíc sa toto kvórum znížilo na pätnásť percent.

    Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora VZN zrušiť. Ak protestu nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd.