Slovenské firmy plánujú aj v najbližšom štvrťroku viac ľudí prijímať, než prepúšťať. Nárast počtu zamestnancov očakáva 29 percent slovenských zamestnávateľov, 22 percent predpokladá pokles a 41 percent neočakáva žiadnu zmenu. 

Na základe týchto dát predstavuje čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, pre štvrtý štvrťrok tohto roku deväť percent. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej spoločnosti ManpowerGroup, vykonanom na vzorke 510 slovenských zamestnávateľov.

Plánujú posilňovať rady zamestnancov

V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom index na Slovensku poklesol o dva percentuálne body. Rovnako klesol aj medziročne. Firma zároveň upozorňuje, že oproti väčšine krajín Európskej únie v krajinách susediacich s Ukrajinou cítiť na pracovnom trhu väčšiu opatrnosť.

„Napriek zložitej ekonomickej a geopolitickej situácii plánujú slovenské firmy posilňovať rady svojich zamestnancov. Zamestnávatelia sa naďalej zameriavajú na získavanie a udržanie najlepších ľudí a talentov, keďže konkurencia o zamestnancov a zamestnankyne je aj vyše dva roky po začiatku pandémie tvrdá," priblížila generálna manažérka personálnej spoločnosti Zuzana Rumiz s tým, že najväčší dopyt je po ľuďoch s technologickými zručnosťami.

Firmy pôsobiace v oblasti bankovníctva, financií, poistenia a nehnuteľností plánujú v nasledujúcom štvrťroku vytvoriť najviac nových pracovných miest, s čistým indexom 37 percent. Dlhodobo vysoký dopyt po zamestnancoch má aj sektor stavebníctva, s indexom 24 percent, a tiež oblasť informačných technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií (18 percent).

Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch s výnimkou stredného Slovenska plánujú viac ľudí prijímať, než prepúšťať. Najviac firiem plánuje nábor nových ľudí v Bratislave, s čistým indexom trhu práce 15 percent. Medziročne je to o tri percentuálne body viac, no v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom došlo k poklesu o štyri body. Zamestnávatelia na východnom a západnom Slovensku sú v plánoch náboru o niečo menej optimistickí než pred rokom.

Najviac zamestnancov plánujú prijímať stredne veľké firmy, ktoré zamestnávajú 50 až 249 ľudí, ich čistý index trhu práce dosahuje 20 percent. V porovnaní s vyhliadkami pred rokom ide o nárast o osem percentuálnych bodov. Oproti predchádzajúcemu kvartálu je to nárast o 11 bodov.

Rekordne vysoký dopyt

Globálne výsledky trhu práce ukazujú nerovnomerný hospodársky rast naprieč krajinami, pričom trhy reagujú rozdielne na neistotu a dosahy spojené s vojnou na Ukrajine, rastúcou infláciou a vyššími životnými nákladmi. Napriek tomu zostáva dopyt po pracovníkoch rekordne vysoký, keď zamestnávatelia v 39 zo 41 sledovaných krajín plánujú prijímať viac ľudí, ako prepúšťať. Celkový čistý index trhu práce tak dosahuje úroveň 30 percent.

Hodnota čistého indexu trhu práce sa počíta tak, že od percenta zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov, sa odpočítava percento tých, ktorí predpokladajú pokles.

V rámci prieskumu sa zamestnávateľov opýtali, ako očakávajú, že sa zmení celkový počet zamestnancov v ich spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom.

Ďalšie dôležité správy

A woman an umbrella seen walking past the closed stores
Neprehliadnite

Poslanci oberú zamestnancov o vysoké mzdové príplatky. Pritom v nedeľu ich pracuje čoraz menej