„Keďže vznikajú podozrenia, že dôvodom je únik kontaminovaných látok z čistiarne odpadových vôd (ČOV) vo Vrakuni, vyzývam jej prevádzkovateľa Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), aby bezodkladne vyvrátila, alebo potvrdila, či ide o toxické látky z ich čistiarne,“ povedal M. Kuruc.

BVS už situáciu prešetrila obhliadkou vodného toku Malý Dunaj v blízkosti ČOV. Úhyn rýb na týchto miestach nezaznamenala, obdobne ani rybári. Uhynuté ryby boli podľa vodárne nájdené až na úseku toku pri Tomášove.

„Zo strany BVS neboli do vodného toku Malý Dunaj vypustené fekálie. Čistiareň odpadových vôd ÚČOV Bratislava Vrakuňa bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím,“ uviedol hovorca BVS Ján Pálffy.