Finanční riaditelia v strednej Európe vykazujú rekordnú úroveň rizika, index dôvery v ekonomiku zaznamenal výrazný prepad a kombinovaný vplyv vysokej inflácie, nízkeho rastu a prísnej menovej politiky naďalej ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe vrátane Slovenska na rok 2023, ktorý každoročne zverejňuje medzinárodná poradenská spoločnosť Deloitte.

Nižší rast HDP, vyššia nezamestnanosť

Celkový index dôvery finančných riaditeľov, ktorý odráža ich optimizmus alebo jeho nedostatok, klesol na -15 percent z vlaňajších +10 percent. Výrazný pokles na -6 percent, z minuloročných +44 percent, zaznamenal index dôvery v ekonomiku.

,,K tomuto stavu nepochybne prispeli nižšie očakávania rastu HDP a vyššie predpovede rastu nezamestnanosti. Až 68 percent opýtaných sa domnieva, že nezamestnanosť v ich krajine sa zvýši, zatiaľ čo iba 8 percent sa domnieva, že klesne," priblížil Deloitte.

Až 70 percent finančných riaditeľov aj v tomto roku predpovedá nárast indexu spotrebiteľských cien. Pokles inflácie očakáva len 22 percent respondentov, čo súvisí s jej súčasnou vysokou úrovňou. Očakávaná inflácia je na úrovni 11,5 percenta, oproti minuloročným 5,5 percenta.

Digitalizácia a udržateľnosť

,,Prieskum poukázal na viacero pozoruhodností. Na jednej strane je sentiment ovplyvnený volatilitou a neistotami ekonomického prostredia vyvolanými exogénnymi šokmi, na druhej strane vidieť silné zameranie finančných riaditeľov na digitalizáciu, udržateľnosť a selektívne hľadanie príležitostí na rast," priblížil Ján Bobocký, partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku.

Úroveň vonkajšej finančnej a ekonomickej neistoty, ktorej podniky čelia, sa podľa prieskumu zvýšila na 61 percent. Viac ako 90 percent opýtaných predpokladá zvýšenie nákladov na pracovnú silu a celkové náklady na výrobu alebo dodávky a približne 80 percent respondentov predpokladá, že sa zvýšia aj náklady na dopravu, dlhovú službu a služby súvisiace s podnikaním.

Za hlavné zdroje obáv firiem v stredoeurópskom regióne považujú finanční riaditelia znížený domáci dopyt (45 percent), geopolitické riziko (45 percent) a nedostatok kvalifikovaných odborníkov (42 percent).

Negatívny trend

Dôvera v perspektívu ich spoločnosti taktiež ukazuje negatívny trend – index klesol na 7 percent z minuloročných 26 percent. Iba štvrtina finančných riaditeľov v prieskume vyjadrila optimizmus, pokiaľ ide o finančné vyhliadky ich firiem, zatiaľ čo 43 percent respondentov vníma tieto vyhliadky negatívne.

,,Príjmy budú podľa 58 percent opýtaných naďalej rásť, pričom najoptimistickejší sú finanční riaditelia spoločností pôsobiacich v spotrebiteľskom sektore a v sektore technológií, médií a telekomunikácií," doplnila poradenská spoločnosť.

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi uskutočňuje Deloitte od roku 2010. Aktuálny sa realizoval v období od októbra do decembra 2022 a zapojilo sa doň vyše 620 finančných riaditeľov z 15 krajín strednej Európy vrátane Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Respondenti zastupujúci široké spektrum odvetví sa vyjadrili k prognózam na rok 2023.

Ďalšie dôležité správy

I.D.C. Holding, Sered
Neprehliadnite

Nových trendov vo výrobe cukroviniek sa neboja a z Ruska sa stiahli