„Bez názvu“ – týždenný newsletter Adama Valčeka

Niektorých vyšetrovateľov to poteší, iných menej

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) pred dvomi týždňami vyhlásil rozsudok, ktorý mení doteraz zaužívanú predstavu o tom, že súdy majú detailne odôvodňovať, prečo schválili polícii alebo tajnej službe použitie invazívnych nástrojov akými sú odpočúvanie, monitorovanie hovorov alebo pohybu mobilného telefónu.

Rozhodol, že je v poriadku, ak súd takéto nástroje schváli rozhodnutím na „základe vopred pripraveného textu bez individualizovaného odôvodnenia, ale obmedzí sa na konštatovanie, okrem dĺžky platnosti povolenia, že sú splnené požiadavky stanovené právnymi predpismi“ – kľúčové podľa Súdneho dvora EÚ je, aby samotné individuálne dôvody boli „ľahko a jednoznačne vyvoditeľné z krížového čítania rozhodnutia súdu a žiadosti o povolenie“.

Ale potom je podľa Súdneho dvora EÚ rovnako dôležité, aby táto žiadosť o povolenie bola poskytnutá aj sledovanej osobe, aby sama mohla porovnať dôvody uvedené v žiadosti a prípadne napadnúť správnosť súdneho rozhodnutia o odpočúvaní.

Päťčlenný senát Súdneho dvora EÚ si pri formulovaní tohto názoru pomohol aj vlaňajším rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva proti Bulharsku, ktorý síce rozsiahlo vysvetľuje, prečo je bulharská legislatíva o tajnom sledovaní z roku 1997 neprijateľná, no zároveň v ňom pripúšťa, že „neexistencia odôvodnenia nemôže automaticky viesť k záveru, že sudca, ktorý povolenie vydal, žiadosť riadne nepreskúmal“.

V prípade, ktorý Súdny dvor EÚ posudzoval, išlo o obžalobu na partiu piatich osôb, ktoré sú podozrivé z prevádzačstva. Sú medzi nimi aj traja príslušníci hraničnej polície. Nahrávky ich telefonických rozhovorov sú kľúčovým dôkazom proti nim a tak bulharský Špecializovaný trestný súd najprv zisťoval, či boli vyhotovené v súlade so zákonom. Prišiel na to, že povolenia nemajú žiadne individualizované odôvodnenie.

„Boli vypracované podľa vopred pripraveného vzoru textu a bez individualizovaného odôvodnenia, čo neumožňuje overiť dôvody, ktoré v praxi použil sudca, ktorý povolenia udelil,“ vysvetľuje bulharský Špecializovaný trestný súd. „Možno sa domnievať, že vyhovením žiadosti špeciálnej prokuratúry sudca, ktorý vydal povolenia na odpočúvanie telefónu, v plnom rozsahu akceptoval dôvody týchto žiadostí a osvojil si ich,“ dodal tamojší špecializovaný súd.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa