Takzvané zelené investície sa za posledných niekoľko rokov „preklopili“ z pomerne okrajovej záležitosti na masový trend. Dá sa povedať, že za toto obdobie získali stabilné miesto medzi tradičnými investičnými možnosťami. Osobitná pozícia v rámci nich patrí ESG investíciám, ktoré počas pandémie dokázali, že sú lepšie odolné voči výkyvom ako non-ESG, čiže tradičné aktíva. Vojna na Ukrajina predstavuje pre tento segment ďalšiu „skúšku ohňom“. Ako to zatiaľ s nimi vyzerá?

Ku klimatickej zmene sa pridala nutnosť nahradiť ruské zdroje

V západnom svete sa konflikt okrem iného prejavuje aj v otázke energetickej bezpečnosti a nutnosti ekonomicky sa „odstrihnúť“ od Ruska. Samozrejme, v prvom rade ide o odstrihnutie sa od ruských dodávok plynu a ropy. Tento krok popri hľadaní iných zdrojov pre fosílne palivá explicitne vyvoláva potrebu rozširovať podiel alternatívnych energických zdrojov – obnoviteľných energií - v európskom energetickom mixe. Kým doteraz segment zelených energií posúvala dopredu agenda klimatickej zmeny vo vyspelých štátoch, dnes ju v Európe výrazne posilňuje konflikt Ukrajiny s Ruskom a s tým súvisiace dopady na Európu.

ESG firmy sa ukázali v pandémii ako odolnejšie

Analýza konzultačnej spoločnosti Fidelity z roku 2020 ukázala, že firmy s najvyšším ESG ratingom vygenerovali počas prvých deväť mesiacov daného roka priemerný zisk 0,4 percenta, kým skupina firiem s najnižším ratingom dosiahla stratu 23 percent. To znamená, že akcie firiem, ktoré fungujú podľa ESG pravidiel, preukázali po vypuknutí pandemickej krízy výrazne väčšiu odolnosť voči kríze v ekonomike, ako bol trhový priemer. Tento faktor ešte viac posilnil príklon investorov k ESG investíciám a bezpochyby bude hrať rolu pri do budúcnosti, keď sa investori budú rozhodovať ohľadom skladby ich investičného portfólia.

Západnými krajinami uvalené sankcie na Rusko už dnes majú a aj v ďalších mesiacoch nepochybne budú mať negatívny dopad na ekonomiku samotných západných štátov. Osobitná kapitola sú potom rastúce ceny energií a potravín, čo môže opäť negatívne pôsobiť na investičné aktíva naprieč rôznymi segmentmi. Pre firmy, ktoré do podnikania zaviedli ESG kritériá (environmental, social a governance, čiže environmentálne, sociálne a podnikové riadenie), je to ďalšia skúška odolnosti. Ako z nej firmy vyjdú, ovplyvní celý ESG segment v ďalšom vývoji.

ESG investície sa za posledné tri roky znásobili

Štatistika vývoja ESG investícií ukazuje v posledných rokoch raketový rast. Podľa agentúry Reuters bol 2021 jasne najúspešnejším rokom pre ESG. Do novembra 2021 pritiekol do ESG fondov nový kapitál v objeme 649 miliárd USD. V novembri 2021 tak ESG aktíva dosiahli 10-percentný podiel na celkových globálnych aktívach fondov. Na porovnanie: podľa štatistík Refinitiv Lipper smerovalo do ESG investície 542 miliárd dolárov a v roku 2019 „len“ 285 miliárd dolárov.

ESG je záležitosťou primárne Európy. Z celkových 6,1 bilióna dolárov, ktoré sú aktuálne zainvestované do fondov ESG, pripadá až 59 percent na Európu, Stredný východ a Afriku. Práve v týchto regiónoch si investori vo výraznej miere osvojili filozofiu ESG a riadia sa ňou.

Udržateľné indexy klesli podobne ako iné, dôležitý bude ďalší vývoj

Pozrime sa na to, ako vojna zatiaľ dopadla na investičný ESG segment. Kým v januári 2022 dosiahol index MSCI World ESG Leaders rast 2,99 percenta, celkový prvý štvrťrok 2022 ukončil v strate mínus 6,12 percenta. Na porovnanie, podobný pokles si zaknihoval aj index MSCI World.

Bude zaujímavé sledovať v najbližších mesiacoch, ako zvýšené napätie a neistota, ktorým dnes čelí celý svet, dopadnú na ďalší vývoj ESG investícií. Je zrejmé, že dôsledky vojenského konfliktu vrátane dopadom sankcií, nerovnováhy v dopyte a ponuke a neistoty dodávok surovín a materiálov nebudú ani náhodou zanedbateľné.

Práve naopak, znásobené rastúcou infláciou a vysokými cenami energií logicky povedú k zásadnému prehodnoteniu nielen energetickej politiky, ale aj spôsobu investovania. Svoju rolu v tomto procese už teraz zohráva aj otázka bezpečnosti, napríklad na úrovni potenciálne silnejšie ohrozených štátov či častí Európy. Ak zo súčasnej neistej situácie vyjdú udržateľné investície s nižšími stratami ako iné aktíva, bude to výrazný signál do budúcnosti.

Olívia Lacenová

Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora