Index ekonomického sentimentu ostáva v júni na mimoriadne vysokých úrovniach, a to aj napriek miernemu poklesu z májových z 83 bodov na 74 bodov (hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia je 0 bodov).

Nové post-covidové maximum

Za hlavné pozitívne faktory označujú slovenskí ekonómovia pokračovanie pozitívnej pandemickej situácie (64 percent respondentov), odloženú spotrebu (54 percent), a nízku bázu (49 percent).

Index CFA Society

* Index ekonomického sentimentu meria očakávania slovenských ekonómov ohľadom vývoja ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

** Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Vnímanie aktuálnej ekonomickej situácie pokračuje v raste, index vzrástol zo 40 bodov na nové post-COVIDOvé maximum 50 bodov.

 

Indexy aktuálneho stavu a očakávaného vývoja slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Slovakia
Indexy aktuálneho stavu a očakávaného vývoja slovenskej ekonomiky

V porovnaní so zahraničím sú očakávania rastu Slovenska (74 bodov) mierne pod úrovňou Eurozóny (78 bodov) a jemne nad úrovňou pre USA (68 bodov). Očakávania rastu všetkých sledovaných geografických oblastí sa znižujú mierne, ale kontinuálne, už druhý mesiac od mája.

 

Indexy očakávaného vývoja ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA.
Zdroj: CFA Slovakia
Indexy očakávaného vývoja ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA.
CFA - poznámka
* Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Vyhliadky pre vývoj na finančných trhoch ostávajú v porovnaní s májom takmer nezmenené. Výnimkou sú len americké dlhopisy. Index očakávaného vývoja amerických akcií v najbližších šiestich mesiacov ostal na úrovni 43 bodov a obdobný index pre európske akcie jemne klesol z 51 bodov na 49 bodov.

 

Indexy očakávaného vývoja amerických a európskych akcií.
Zdroj: CFA Slovakia
Indexy očakávaného vývoja amerických a európskych akcií.

Pri výnosoch z desaťročných slovenských dlhopisov index očakávaní zostal na úrovni 49 bodov, pri nemeckých klesol o jeden bod zo 47 bodov na 46 bodov a pri spomínaných amerických dlhopisoch klesol výraznejšie o 11 bodov zo 64 bodov na 53 bodov.

 

Indexy očakávaného vývoja výnosov z 10-ročných dlhopisov Slovenska, Nemecka a USA.
Zdroj: CFA Slovakia
Indexy očakávaného vývoja výnosov z 10-ročných dlhopisov Slovenska, Nemecka a USA.

Celkové výsledky za jún

CFA - jún
Zdroj: CFA Slovakia
CFA - jún

Odpovede boli zberané od 10. júna do 4. júla. V prvom týždni odpovedalo 37,1 percenta, v druhom 56,2 percenta a po druhom 6,7 percenta respondentov.

Účastníci prieskumu CFA

Across Private Investments, Asset Management SLSP, Babocky Investment Office, Centrum pre hospodárske otázky, ČSOB Banka, Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická fakulta TUKE, European Investment Centre, Európska banka pre obnovu a rozvoj, EY Slovenská Republika, Fakulta managementu UK, Fin4You, FINAX, Finstat, Hospodárske Noviny, IAD Investments, Infinity Capital, Infostat, IPM Group, ING, Inštitút finančnej politiky, J&T Banka, KPMG Slovensko, Kooperativa, LookingEast, , Metatron Capital, NN, Partners Asset Management, Pevoni, Privatbanka, ProRate, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Sandberg Capital, Slovak Investment Holding, Slovca, Slovenská Sporiteľňa, Sympatia Financie, Tatra Asset Management, Tatra Banka, Trend, Twin Capital, Unicredit Bank, VÚB, VÚB Asset Management, VÚB Generali, Wealth Effect Management, WOOD & Company, XTB, 365.bank, 365.invest

CFA Society Slovakia
CFA Institute je popredné globálne združenie profesionálov v oblasti riadenia investícií, ktorá združuje investičných analytikov, manažérov portfólií a ďalších finančných profesionálov. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je formovanie investičnej profesie propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). V súčasnosti má viac ako 175-tisíc členov a 354-tisíc kandidátov v 164 krajinách.