Úroky pri hypotékach pre mladých sa vďaka dotácii štátu a banky začínajú pri najkratšej ročnej fixácii sadzby okolo jedného percenta. Pri piatich rokoch je spodná hranica okolo 1,5 percenta ročne a horná spravdila pod piatimi. Lacnejšie si môžu požičať všetci, ktorí spĺňajú podmienku veku a príjmu. Hoci základné pravidlá sú určené zákonom, v jednotlivých bankách sa mierne líšia.

Dotovaná hypotéka je určená mladým do 35 rokov, pričom znížený úrok spolu o tri percentné body (dva od štátu, jeden od banky) platí päť rokov. Napríklad ČSOB či Tatra banka umožňujú o lacnejší úver požiadať aj v deň 35. narodenín, v Slovenskej sporiteľni a UniCredit Bank tak treba spraviť deň pred oslavou. Druhá spomínaná banka spolu s Volksbank pripomínajú, že v rámci ich obchodných pravidiel má dlžník na čerpanie priklepnutej pôžičky ďalších 24 mesiacov. Priemerný vek žiadateľa sa podľa informácií bankárov hýbe okolo 28 až 29 rokov.

Iný meter na príjmy

Podmienka príjmu sa mení každý štvrťrok. Do konca tohto roka je maximálna hranica na úrovni 1 015,30 eura. Najvyššia býva v druhom štvrťroku, kedy sa počíta z priemerného hrubého zárobku v hospodárstve za posledný kvartál roka, ktorý býva najsilnejší pre koncoročné odmeny. Všeobecne platí, že priemerný príjem za predchádzajúci rok nesmie prekročil 1,3-násobok priemeru v krajine. Pri manželoch je rozhodujúci 2,6-násobok spoločného príjmu.

Či má záujemca o úver na bývanie nárok na dotovanú variantu pôžičky, zisťujú banky prostredníctvom potvrdenia od zamestnávateľa, respektíve prostredníctvom daňového priznania pri živnostníkoch. Na priznanie sa pritom banky nepozerajú rovnako. Pre väčšinu je dôležitý základ dane (vydelený dvanástimi), ktorý predstavuje príjmy živnostníka znížené o jeho výdavky. V UniCredit Bank aj v Dexia banke berú do úvahy celkové hrubé príjmy. Človek, ktorý by inde spadal do kategórie hypotéky pre mladých, ju tak v týchto dvoch bankách získať nemusí.

Okrem zhodnotenia príjmu za predchádzajúci rok, z ktorého vyplynie, či klient môže získať lacnejší úver, všetky banky štandardne hodnotia aj jeho aktuálny zárobok a schopnosť požičané vrátiť. Prinízky príjem ho tak môže vyradiť z možnosti získať úver.

Nie na sto percent

Maximálne môžu bankové domy cez dotovanú hypotéku poskytnúť 49 790,88 eura. Priemerná suma v jednotlivých bankách kolíše od 35-tisíc v UniCredit až po 47-tisíc vo VÚB. Dexia banka poskytne mladému príspevok na celú výšku úveru. Znamená to, že ak si napríklad človek kúpi byt za 55-tisíc eur, na necelých 50-tisíc má sadzbu zníženú o tri percentné body (štát plus banka) a na zvyšok o jeden (len banka). Prefinancovať nesmú bankové domy mladým sto percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti, ale najviac 70 percent. Na zvyšok si môže klient vziať klasickú hypotéku s „normálnym“ úrokom.

Bankári tvrdia, že mladých klientov v porovnaní s ostatnými neposudzujú prísnejšie ani jemnejšie. Pri úveroch na bývanie tento segment predstavuje nie zanedbateľnú časť. Najviac, tretinu všetkých úverov, tvorí vo VÚB. V Dexii a Tatra banke je to zhruba štvrtina, ČSOB a Slovenská sporiteľňa hlásia 15-percentný podiel hypoték pre mladých na celkových pôžičkách na bývanie. V UniCredit majú 11-percentné zastúpenie, vo Volksbank a OTP Banke je podiel 8 resp. 5 percent. Aká je priemerná sadzba pri týchto hypotékach prezradila len štvorica bankových domov. V Tatra banke je na úrovni 1,2 percenta ročne, v OTP a VÚB sa hýbe okolo dvoch percent a v UniCredit na 3,7 % p.a.

Hypotéky pre mladých

1-ročný fix

3 roky

5 rokov

10 rokov

15 rokov

20 rokov

ČSOB

-

1,86 – 4,35

2,16 – 4,65

3,41 – 5,90

3,61 – 6,10

3,71 – 6,20

Dexia banka

0,80 – 3,70

1,10 – 4,10

1,55 – 4,50

-

-

-

OTP Banka

1,99 – 3,19

2,29 – 3,49

2,59 – 3,79

3,69 – 4,89

-

-

Slovenská sporiteľňa

0,99 – 3,39

1,29 – 3,69

1,49 – 3,89

-

-

-

Tatra banka

1,15 – 4,15 *

1,55 – 4,55

1,85 – 4,85

-

-

-

UniCredit Bank **

-

2,44

2,94

-

-

-

Volksbank

1,55 – 4,40

-

2,23 – 5,08

-

-

-

VÚB

1,09 – 3,39

1,09 – 3,39

1,49 – 3,79

2,49 – 4,79

-

-

Pozn.: úroky po zohľadnení úľavy, v % p.a. k 28. novembru
* platí aj pre 2-ročný fix
** ponuka jedného úroku pre všetkých platí v banke do konca novembra
PRAMEŇ: údaje jednotlivých bánk

Priebežne aktualizované porovnanie úrokov a podmienok pri hypotékach nájdete na TotalMoney.sk

Ilustračné foto na titulke - Photodisc