Kvôli šíriacemu sa koronavírusu spravila Sociálna poisťovňa ústupok aj v prípade niektorých administratívnych povinností. Dôchodcovia žijúci v zahraničí musia v určitých intervaloch počas roka posielať Sociálnej poisťovni potvrdenie o tom, že sú nažive.

Mnoho zahraničných dôchodcov to však nestihlo v zákonnej lehote, Sociálna poisťovňa preto nebude prihliadať na doručenie tohto dokladu v stanovenom termíne a bude penzistom mimo územia Slovenska naďalej vyplácať dôchodky.

Dôvodom ústupku sú aj preventívne opatrenia v niektorých štátoch, kde nefungujú notárske či iné služby, ktoré môžu overovať pravosť podpisov na potvrdeniach.

Aj bez overenia

Formulár posiela Sociálna poisťovňa dôchodcom na zahraničnú adresu. Nevyplnené potvrdenia posiela zároveň s informáciou o novej výške dôchodku po novoročnej valorizácii. Na list však netreba čakať, všetky formuláre sú voľne dostupné aj v rôznych jazykoch na webových stránkach poisťovne.

Sociálna poisťovňa však zahraničných dôchodcov vyzýva, aby potvrdenia posielali aj bez overenia vlastnoručného podpisu notárom či iným oprávneným pracovníkom. Na potvrdení musia uviesť aj dôvod, prečo nie je možné overiť podpis.

Potvrdenia môžu posielať klasickou poštou, prípadne ho naskenujú a pošlú cez email na adresu podatelna@socpoist.sk. Poisťovňa bude akceptovať aj iné doklady, ktoré zahraniční penzisti pošlú cez email s tým, že neskôr pošlú aj originálne doklady v papierovej forme.

Sociálna poisťovňa pred vypuknutím pandémie emailové potvrdenie nebrala do úvahy. „O ukončení platnosti týchto mimoriadnych dočasných postupov bude Sociálna poisťovňa informovať,“ píše Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Kedy sa posielajú potvrdenia o žití

Potvrdenia o žití sa posielajú raz za rok a štvrťročne podľa toho, v akej krajine má dôchodca trvalý pobyt. Povinnosť dôchodcom určuje zákon, potvrdenie má zabrániť hlavne podvodom s poberaním dôchodkov po zosnulých penzistoch.

Posledným termínom na odovzdanie vyplneného potvrdenia bol 31. január tohto roka. Tento dátum sa však týka len penzistov, ktorí žijú v štátoch takzvaného Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku. V tomto prípade posielajú potvrdenie raz ročne.

Pre dôchodcov žijúcich vo všetkých ostatných krajinách sveta platí povinnosť posielať potvrdenie štyrikrát ročne. Za každý štvrťrok sa tlačivo posiela do 15 dní nasledujúceho mesiaca.

Termíny podania (dôchodcovia mimo EHP a Švajčiarska)

Štvrťrok: Za mesiace: Poslať do:
1. 1. január - 31. marec 15/04/2020
2. 1. apríl – 30. jún 15/07/2020
3. 1. júl – 30. september 15/10/2020
4. 1. október – 31. december 15/01/2020
Zdroj: Sociálna poisťovňa