Slovenskí dôchodcovia žijúci v zahraničí majú počas roka administratívnu povinnosť – poslať Sociálnej poisťovni potvrdenie o tom, že sú nažive. Nevyplnené potvrdenia poisťovňa posiela zároveň s informáciou o novej výške dôchodku po novoročnej valorizácii. 

Povinnosť dôchodcom určuje zákon. Má zabrániť hlavne podvodom s poberaním dôchodkov po zosnulých penzistoch.

Posledným termínom na odovzdanie vyplneného potvrdenia je 31. január tohto roka. Tento dátum sa však týka len dôchodcov, ktorí žijú v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo vo Švajčiarsku, čiže potvrdenie posielajú raz ročne.

Pre dôchodcov žijúcich v iných krajinách sveta platí povinnosť posielať potvrdenie štyrikrát ročne. Za každý štvrťrok sa tlačivo posiela do 15 dní nasledujúceho mesiaca.

Penzisti nemusia ani čakať na list zo Sociálnej poisťovne, všetky formuláre sú voľne dostupné v rôznych jazykoch aj na jej webových stránkach. Ak však penzista nepošle originál potvrdenia poštou, e-mailové podania nebude Sociálna poisťovňa brať do úvahy.

Kedy posielajú potvrdenia dôchodcovia mimo EHP a Švajčiarska

Štvrťrok: Za mesiace: Poslať do:
1. 1. január - 31. marec 15/04/2020
2. 1. apríl – 30. jún 15/07/2020
3. 1. júl – 30. september 15/10/2020
4. 1. október – 31. december 15/01/2020
Zdroj: Sociálna poisťovňa