Niekde dať, inde zobrať. Takto budú vyzerať v praxi novinky pre niektorých invalidných penzistov pravdepodobne od júla budúceho roka. To, čo im vláda jednou rukou pridá, druhou ich ukráti v iných dávkach. 

Invalidný dôchodok poberalo podľa dát Sociálnej poisťovne ku koncu septembra tohto roka viac ako 224-tisíc ľudí, jeho priemerná výška bola pri invalidite do 70 percent 230,83 eura, nad 70 percent 417,62 eura.  Každý, kto chce o túto dávku žiadať, musí byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nemať nárok na starobný, ani predčasný dôchodok.

Na snímke v popredí podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie po tom, čo vláda schválila návrh štátneho rozpočtu v Bratislave v piatok 14. októbra 2022. V pozadí zľava minister hospodárstva Karel Hirman, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽaNO), minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) a ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Sľúbime pomoc, lacné energie a dobre bude. Nebude, na milióny eur od Hirmana treba zabudnúť

Za osobitne stanovených podmienok naň môže vzniknúť nárok aj človeku, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Tiež, ak niekto má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom.

Konanie o nároku sa začína písomnou žiadosťou. K nej treba priložiť doklad  (Prehliadka zisťovacia – kontrolná), ktorý vystavuje ošetrujúci lekár. Následne zdravotný stav žiadateľa posúdi posudkový lekár sociálneho poistenia, preto mu treba doložiť všetky výsledky lekárskych správ a údaje zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia o diagnostike, vývoji a liečbe ochorení.

Ten okrem iného vychádza z Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá stanovuje percentuálne ohodnotenie jednotlivých diagnóz. Okrem zdravotných dôvodov (uznania invalidity nad 40 percent) je pri nároku na invalidný dôchodok potrebné splniť aj podmienku istého obdobia dôchodkového poistenia, ktoré zákon stanovuje podľa veku poistenca.

Na snímke sprava predseda vlády SR Eduard Heger a podpredseda vlády SR a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽaNO) počas tlačovej konferencie v Bratislave 25. júna 2022. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Matovič vystaví divoký účet Slovákom za lacnú elektrinu i plyn. Zaplatia ho inde a viacnásobne

Pokiaľ niekto už takýto dôchodok získa, v istých prípadoch musí chodiť aj na kontrolné prehliadky. Vtedy sa zvyčajne predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu či zmena schopnosti pracovať, čo štát opakovane preveruje.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že invalidný dôchodok do 40 percent nepodmieňuje vyplácanie tejto dôchodcovskej dávky. Od 41 percent, do 70 percent ide o čiastočný invalidný dôchodok a od 71 percent je plný invalidný dôchodok, ktorý sa však už nezvyšuje a ostáva na rovnakej úrovni.

Črtajú sa zásadné novinky v legislatíve

V budúcom roku čakajú Slovákov viaceré novinky, ktoré budú mať zásadný vplyv aj na ich rodinný rozpočet. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka plánuje zvýšiť časť invalidných dôchodkov a naplánovalo aj ich presuny v rámci jednotlivých kategórií.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú rezort predložil koncom októbra tohto roka do pripomienkového konania. Na rokovanie vlády sa má návrh dostať v decembri tohto roka.

Ceny za teplo sú otázne, vláda prezradí pomoc až v decembri
Neprehliadnite

Mráz dorazil k Slovákom. Bude im horúco, teplo stúpne aj o 600 percent, pomoc mnohých minie

Ako uviedol v dôvodovej správe rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, ide o úpravu percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach tak, aby tam umožnila zaradiť nové druhy ochorení. To bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, respektíve uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku.

V súčasnosti sa suma invalidného dôchodku vypočíta podľa vzorca stanoveného zákonom, hovorí pre TREND Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

„Ak je percento invalidity do 70 percent, suma dôchodku sa vynásobí určitým percentom. A ak sa pri kontrolnej lekárskej prehliadke percento invalidity zvýši či zníži, suma tejto penzie sa podľa toho upraví. Po novele zákona o sociálnom poistení sa budú prepočítavať a zvyšovať invalidné penzie inak, a to od júla 2023," objasňuje M. Kontúr. Ako sa budú invalidné dôchodky prepočítavať po novom, ešte nie je úplne známe.

Invalidita by však mala byť podľa legislatívneho návrhu rezortu práce vyššia pri 24 ochoreniach v rámci invalidity do 70 percent miery poklesu schopnosti pracovať. To reálne znamená, že štát bude posudzovať nové druhy ochorení, prepočítavať a zvyšovať invalidné penzie, vďaka čomu by mali vzrásť približne 5300 invalidným penzistom o približne 22,60 eura.

Zvýšenie tejto sumy invalidnej penzie však bude znamenať zníženie sumy 13. dôchodku vyplácaného jednorazovo v priemere o 9 eur v roku 2023 a o 11 eur v rokoch 2024 a 2025. Čiže, štát invalidným penzistom síce pár eur pridá, ale inde im zase zoberie. Reálne prilepšenie teda ani nemusia v peňaženkách veľmi pocítiť. Výška 13. dôchodku sa každoročne štandardne začínala na 50 eurách a maximálna suma bola 300 eur.

Prepočítavanie má trvať dva roky

Na stole sú aj ďalšie zmeny. „Presun invalidných dôchodcov z invalidity „do 70 percent“ do tej „nad 70 percent“  sa dotkne 73 ochorení. Z celkového počtu vyplácaných penzií do 70 percent tak Sociálna poisťovňa zvýši invalidný dôchodok približne 16 100 poistencom, penzia im porastie asi o 182,60 eura,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona o sociálnom poistení.

Píše sa tam však aj niečo iné. Títo poistenci podľa návrhu dostanú nižšiu sumu 13. dôchodku, vyplácaného jednorazovo v priemere o 75 eur v roku 2022, o 88 eur v roku 2023 a o 91 eur v roku 2024.  

Ďalej zmenou prílohy č. 4 v novele zákona o sociálnom poistení sa predpokladá ročné zvýšenie počtu novopriznaných invalidných dôchodkov o 476 invalidných dôchodcov v kategórii „do 70 percent“ (získajú priemerné zvýšenie penzie  240,70  eura) a o 1 436 invalidných dôchodcov v kategórii „nad 70 percent“ (priemerné zvýšenie bude predstavovať 247,50 eura).  V prípade týchto poistencov bude znamenať vznik nároku na invalidný dôchodok aj vznik nároku na 13. dôchodok, uvádza dôvodová správa.

Spomínaná príloha č. 4 k novele zákona, teda zoznam diagnóz, na základe ktorých sa stanovuje spomínané percento invalidity,  je tiež aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a jej konečný výklad nie je známy. 

„Jednotlivé položky tejto prílohy boli navrhnuté upraviť tak, aby určená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) presvedčivo zodpovedala závažnosti poškodenia zdravia. Tiež, aby jednotlivé ochorenia boli posúdené na účely invalidity podľa najnovších poznatkov a vývoja medicíny a vychádzalo z aplikačnej praxe posudkových lekárov,“ dodáva M. Kontúr.

Prepočítavanie takýchto penzií má trvať zhruba dva roky. V praxi sa bude zdravotný stav prehodnocovať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok alebo na základe žiadosti poistenca o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Čo navrhuje rezort práce v novele zákona o sociálnom poistení od júna 2023:
Slováci idú do invalidného dôchodku pre nádorové ochorenia

Onkologické diagnózy boli najčastejšími ochoreniami, ktoré v prvom polroku 2022 viedli k uznaniu invalidity s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent.

Pri 2 602 novouznaných invaliditách až 1 469 z nich možno pripísať práve nádorovým ochoreniam (56,5 %), pričom pri mužoch dosahoval podiel 44,6 % a pri ženách až 70,8 %. Až dva z troch novouznaných prípadov invalidity nad 70 % tak tvorili práve onkologické diagnózy.

Podobne ako minulý polrok tak zostávajú na čele rebríčka pri uznávaní plnej invalidity posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne. Ďalšie choroby, ktoré viedli k takejto invalidite v prvom polroku 2022, sa líšili podľa pohlavia poistencov.

Medzi mužmi boli druhou najčastejšou skupinou choroby obehovej sústavy (12,6 %), treťou choroby nervového systému (11,1 %) a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania (9,4 %).

Práve duševné poruchy a poruchy správania však boli pri ženách po nádoroch druhou najčastejšou príčinou uznania plnej invalidity – toto ochorenie znamenalo v prvom polroku tohto roka invaliditu pre 8,6 % žien.

Na treťom mieste sú pri ženách choroby nervového systému (6,2 %) a štvrtú najčastejšiu skupinu chorôb tvorili choroby obehovej sústavy (3,2 %).

Bez rozlíšenia pohlavia boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení duševné poruchy a poruchy správania (9,0 %), choroby nervového systému (8,9 %) a choroby obehovej sústavy (8,4 %).

Ďalšie dôležité správy

Slovensko zavádza takzvaný IV. pilier
Neprehliadnite

Vdovské a vdovecké penzie sa zmenia tisícom ľudí. Žiadny rok ich poberania, v hre sú iné zmeny