Platia najväčšie dane a odvody na Slovensku a umiestňujú sa v rôznych top rebríčkoch. Napriek tomu sú dlhodobo tŕňom v oku ministerstva financií pod vedením Igora Matovič. Ten neustále hľadá možnosti, ako firmy s najvyšším ziskom zdaniť ešte viac.

Takto pred rokom bola na stole spackaná daňovo-odvodová reforma, ktorá nikdy neuzrela svetlo sveta, nasledovať malo zdanenie 100 najbohatších firiem či tých s nadmernými ziskami. Na stole vlády je aj novela zákona o osobitnom odvode podnikania v regulovaných odvetviach. A tým sa to zďaleka nekončí.

Top firmy sú tradične daňovníci, ktorí si plnia svoje povinnosti najzodpovednejšie. „Veľmi citlivo vnímajú náhle zmeny v zákonoch, kde nie je dostatočná legisvakačná doba, teda doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy. Znamená to pre nich zvýšené náklady na zmenu IT systémov,“ vysvetľuje pre TREND členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov Mária Sameková. Takúto prax pri prijímaní zmien pozitívne nevnímajú ani zahraniční investori.

Na snímke budova Daňového úradu Bratislava.
Neprehliadnite

Firmy v strate, bez ziskov a s čudným účtovníctvom sú novým cieľom daniarov. Posvietia si na ne

Rovnako citlivo vnímajú „špeciálne“ daňové režimy pre určité sektory. Tie môžu v záujme zachovania ich konkurencieschopnosti v globálnejšom meradle viesť k presúvaniu činností do špeciálne zriadených spoločností.

„Top firmy by ocenili dlho avizovanú komplexnú daňovú reformu. Takú, kde by sa jasne nastavili priority a prehodnotil komplexný prístup k zdaňovaniu jednotlivých typov príjmu, napríklad zníženie daňovo-odvodovej záťaže závislej činnosti. Alebo aj prehodnotenie jednotlivých majetkových daní,“ spresňuje daňová poradkyňa. Takáto reforma by mala byť výsledkom celospoločenskej diskusie a byť v súlade s jej deklarovanými cieľmi.

Už vlaňajšok bol pre podnikateľov náročný, plný zmien bez výrazného zlepšenia či predvídateľnosti protipandemických opatrení, hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Zároveň sa začali prejavovať problémy s rastom cien a nedostatok rôznych druhov vstupov.

„Pri pohľade na súčasnú situáciu však boli výzvy, ktoré museli firmy zvládnuť v minulosti, len rozcvičkou. Vidíme, že vláda prichádza s návrhmi neskoro, často spôsobujú nedomyslené dôsledky alebo neriešia príčinu problému,“ spresňuje.

Všeobecne zamestnávatelia nie sú spokojní so súčasným daňovo-odvodovým zaťažením na Slovensku. „Vychádzajúc z prieskumu medzi niektorými spoločnosťami, ktorý sme si vykonali, tak väčšina navrhuje zníženie dane z príjmov právnických osôb o minimálne 2 percentá na 19 percent, tak ako je tomu v Česku a zníženie odvodového zaťaženia o 5 až 10 percent,“ hovorí pre TREND Martin Kiňo, partner audítorskej a poradenskej spoločnosti Moore BDR

Čo sa týka očakávaní od vlády, tie sú väčšinou skeptické, čo len potvrdzuje už známy fakt, že dôvera podnikateľov k súčasnej vláde je všeobecne nízka. Aj podľa výsledkov prieskumov Slovak Business agency podnikatelia dlhodobo zaraďujú znižovanie daní a odvodov medzi najpreferovanejšie opatrenia na uľahčenie podnikania. Najbližšie návrhy vlády Eduarda Hegera však paradoxne poukazujú na pravý opak.

TREND sa nižšie vo fotostory pozrel na to, čo hovoria top daňovníci, ktorí na Slovensku platili za rok 2021 najvyššie dane a odvody, na zámery vlády v tejto oblasti a na čo sa budú zameriavať pri svojich aktivitách.