Systém súkromných dôchodkov čakajú zásadné zmeny. Väčšina sporiteľov bude presunutá do indexových fondov. Na základe historických dát ide o top ziskové produkty II. piliera. Lenže doterajšie vysoké zhodnotenie môžu o pár rokov vystriedať obrovské straty. Plusy aj mínusy pripravovanej reformy zhodnotili ôsmi odborníci na slovenský dôchodkový systém. Sú medzi nimi nezávislí analytici a ľudia pracujúci pre Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Martin Višňovský, člen Predstavenstva NN DSS

Martin Višňovský
Zdroj: NN DSS
Martin Višňovský

Samotné zavedenie predvolenej stratégie a spätný presun takzvaných pasívnych sporiteľov, ktorých štát v roku 2013 presunul do dlhopisových fondov a stále neurobili žiadnu zmenu vo svojom sporení, späť do rizikovejších fondov, považujeme za prínosné. Takéto nastavenie by im mohlo priniesť vyššie dôchodky. NN podporuje všetky zlepšenia dôchodkového systému. No aktuálne navrhovaný presun všetkých sporiteľov do predvolenej stratégie vnímame ako nevhodné riešenie.

Dodnes si takmer 400-tisíc sporiteľov samostatne a cielene zvolilo aktívne riadený, zväčša akciový, prípadne zmiešaný fond, hoci v ponuke boli aj pasívne riadené – indexové fondy. Sporitelia síce dostanú možnosť sa z uvedenej zmeny vyviazať, no na základe historických dát tak učinilo iba päť percent sporiteľov.

Každý sporiteľ má navyše iný rizikový profil a presúvať sporiteľov trvajúcich na menej rizikových alebo aktívne riadených fondoch do indexového fondu považujeme za narušenie vôle a rizikového profilu sporiteľa. Je teda otázne, či týmto krokom nedochádza k poškodeniu práv spotrebiteľa.

Matej Varga, člen Predstavenstva 365.life

Matej Varga
Zdroj: 365.life
Matej Varga

Je pozitívne, že sa sporitelia presunú z dlhopisových do akciových riešení. No indexové fondy počas poklesu trhu nasledujú jeho smer aj veľkosť poklesu, pričom správca nemá možnosť do toho zasahovať a snažiť sa pokles fondu oproti trhu zmierniť aktívnym manažmentom. Aj odlišnosť správcov sa bude stierať, pokiaľ budú fondy jednotne nasledovať, tak ako doteraz, index svetových akciových trhov.

Aktívny manažment a existencia akciových fondov umožňovali väčšie odlišnosti a konkurenciu medzi správcami. Presun len do indexových fondov bude znamenať zmenšenie rozdielov a zánik akciových fondov a aktívneho manažmentu. Negatívne hodnotím zavedenie programového výberu. Jednorazové vyplatenie som považoval za výhodné.

Radovan Ďurana, analytik, Institute of Economic and Social Studies (INESS)

Radovan Ďurana
Zdroj: archív
Radovan Ďurana

Investovanie je spojené s neistotou, rizikom a výkyvmi v čase, z čoho vyplýva, že ideálne riešenie neexistuje. Mnoho sporiteľov nereagovalo na nezmyselný krok Ficovej vlády, ktorý ich pripravil o veľkú časť úspor. Ich presunutie, s možnosťou vlastného rozhodnutia o štruktúre úspor, považujem za zlepšenie súčasného stavu.

Druhý pilier je už dnes poplatkovo veľmi výhodný oproti mnohým alternatívam na trhu. Tlak na znižovanie poplatkov sa môže negatívne prejaviť na kvalite ponúkaných produktov, respektíve môže vystaviť stopku vstupu nových hráčov na trh. Zavedenie garancií bol chybný krok, malo by dôjsť k ich úplnému zrušeniu. Najväčší nedostatok novely vidím v zrušení slobodného prístupu k úsporám. Ministerstvo sa snaží všetkých dôchodcov natlačiť do jedného modelu správania, ktorým je pravidelné mesačné vyplácanie nízkych súm. Dôchodcovské potreby sú však oveľa širšie.

Úspory v druhom pilieri doteraz umožňovali sporiteľom v dôchodku riešiť aj jednorazové finančné výdavky. Napríklad náklady na zateplenie domu. Vláda ich chce o túto možnosť nezmyselne pripraviť. Mnoho sporiteľov získa v dôsledku presunutia do dlhopisových fondov nižší príjem ako dôchodcovia, ktorí v II. pilieri neboli.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa