Príde mi pomerne normálne, že ak hospodársky dobiehame Západnú Európu, tak pri nízko-inflačnej monetárnej politike dobiehame aj cez kurzový kanál. A dobiehanie z definície znamená zvyšovanie celkovej konkurencieschopnosti - aj tej exportnej - a teda v dlhej dobe nulové negatívne vplyvy na vývozcov. Tak isto ako vyšší rast miezd pri vyššom raste produktivity práce neznamená negatívny vplyv pre zamestnávateľov. Poukazuje na to aj graf rastu vývozu a posilňovania koruny, kde nebadať silnú koreláciu medzi posilňujúcou korunou a klesajúcim rastom (a nebodaj klesajúcou absolútnou hodnotou) vývozov:

Prečo sa guvernér Šramko tak bojí o exportérov?

Zdroj: exportskk

Zdroj: Týždenný prehľad Slovenskej sporiteľne, 10. marec 2008 (Michal Mušák, Mária Valachyová)

"Pri pohľade na dáta sa zdá, že slovenskí exportéri sa doteraz vyrovnávali s posilnením koruny dobre (viď graf). Rast exportov za posledných deväť rokov predčil rast celej ekonomiky v priemere o 6 percentuálnych bodov. Je teda zrejmé, že iné faktory ako lacná pracovná sila, zlepšujúce sa podnikateľské prostredie či zvyšovanie vlastnej efektivity kompenzovali pri vývozoch posilňovanie domácej meny. Investície do efektívnejšej výroby ostanú kľúčom k udržaniu ziskovosti vývozcov aj po prijatí eura." Mária Valachyová

PS: Podľa dnešnej tlačovej správy NBS sa jej Banková rada dištancuje od nedávnych výrokov guvernéra o negatívnom vplyve silného kurzu koruny na exportérov.