Konsolidované výnosy dosiahli 40,8 mil. EUR (4. štvrťrok 2020: 30,6 mil., nárast o 33,4 %). V prvom štvrťroku tohto roka získala skupina XTB rekordný počet nových zákazníkov – viac ako 67 tisíc, čo znamená medzikvartálny nárast o 75 %. Prvýkrát v histórii viac ako 100 000 klientov aktívne štvrťročne investovalo s XTB.

Rekordný nárast zákazníkov, stabilné výnosy a zisky

Skupina XTB zhrnula prvý štvrťrok 2021 s prevádzkovými výnosmi 40,8 milióna EUR (nárast o 33,4 % v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2020), čistý zisk dosiahol 19,5 milióna EUR (nárast o 121,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom), zatiaľ čo EBIT predstavoval 21,8 mil. EUR (medziročný nárast o 77,1 %). Skupina XTB dosiahla rekordný štvrťročný nárast počtu nových klientov o 67,2 tis. (čo je nárast o 75 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď sa skupina klientov XTB zvýšila o 38,4 tis.) a rovnako aj aktívnych klientov, ktorých priemerný štvrťročný počet prvýkrát v histórii spoločnosti prekročil úroveň 100 tisíc, a takto dosiahol až 103,4 tisíc (nárast o 43 % z úrovne 72,3 tisíc aktívnych klientov vo štvrtom štvrťroku 2020). Celkovo doteraz s XTB investovalo takmer 317 tisíc ľudí.

„Prvý štvrťrok 2021 bol pre XTB veľmi dobrým obdobím, keď sa spoločnosti podarilo dosiahnuť nový rekord v počte nových klientov. Prvýkrát v histórii navyše XTB prekročilo hranicu 100 000 aktívnych investorov v jednom štvrťroku s XTB,“ povedal Omar Arnaout, prezident predstavenstva XTB. „Tieto zákaznícke ukazovatele majú veľký význam v kontexte budovania dlhodobého rozvoja spoločnosti a implementácie našej stratégie. Počet nových a nových aktívnych klientov sa priamo premieta do výnosov a ziskov spoločnosti XTB, ktoré boli tiež výrazne vyššie ako v predchádzajúcom štvrťroku.“

Jednoznačný nárast zákazníckej základne v prvom štvrťroku 2021 je výsledkom zintenzívnených marketingových aktivít vrátane kampaní spustených v roku 2020, ktoré komunikujú bezkomisné investovanie do akcií a ETF s obratom do 100 000 EUR mesačne. v tejto kampani sa predstavil nový ambasádor XTB, portugalský tréner José Mourinho. Skupina tiež kladie veľký dôraz na vzdelávacie aktivity organizovaním nového formátu konferencie určenej pre začínajúcich obchodníkov na mnohých trhoch. Nová séria podujatí pod značkou XTB Investing Day bola navrhnutá tak, aby poskytovala základné vedomosti týkajúce sa investovania a aby oboznámila súčasných obchodníkov a potenciálnych klientov s celou škálou nástrojov dostupných na jednotlivých trhoch v XTB.

Služby poskytujúce likviditu a technológie iným finančným inštitúciám sú neustále sa rozvíjajúcou oblasťou činnosti skupiny XTB. V 1. štvrťroku 2021 zaznamenal X Open Hub (XOH) tržby 2,3 milióna EUR, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku 2020 to bolo viac ako 1,1 milióna EUR.

Z dôvodu rozvoja obchodných aktivít zamestnanosť skupiny XTB na konci 1. štvrťroka 2021 presiahla 550 ľudí. Celkové prevádzkové náklady dosiahli 19 miliónov EUR a boli mierne vyššie ako náklady, ktoré skupine vznikli vo 4. štvrťroku 2020, kedy dosiahli 18,3 milióna EUR.

Približujeme sa k otvoreniu nového trhu

Pokiaľ ide o geografickú expanziu, skupina dokončuje prípravné aktivity zamerané na začatie prevádzky v Spojených arabských emirátoch. 9. januára 2021 bola založená miestna obchodná pobočka – XTB MENA Limited. V súčasnosti prebieha množstvo aktivít s cieľom splniť všetky podmienky miestneho regulátora DFSA, ktorý následne umožní získať licenciu potrebnú na začatie činnosti v SAE.

„Blížime sa k okamihu, na ktorý sme čakali – zahájeniu obchodnej činnosti v Spojených arabských emirátoch. Krok za krokom implementujeme plánované činnosti – od získania potrebných schválení a licencií, cez prípravu našej internej infraštruktúry, produktov a ponuky až po nábor miestneho tímu – to všetko nám umožní začať úplne novú kapitolu v histórii globálnej expanzie XTB. Keď začneme pôsobiť v Dubaji, radi sa podelíme o všetky podrobné plány, ktoré sa v súlade s predchádzajúcimi oznámeniami uskutočnia v prvej polovici tohto roka,“ povedal Omar Arnaout.

Situácia v Južnej Afrike sa v poslednej dobe nezmenila, kde vzhľadom na zložité miestne formálne a právne podmienky nie je možné určiť predpokladaný dátum začatia činnosti.

Ďalšie podrobné informácie sumarizujúce aktivity skupiny XTB v 1. štvrťroku 2021 sú obsiahnuté v Aktuálnej správe č. 10/2021 – „Predbežné finančné a prevádzkové výsledky za 1Q 2021”, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.