Pokuta pre Globus je doposiaľ najvyššou sankciou za zneužitie zákona o významnej trhovej sile. Rozhodnutie nie je právoplatné, Globus proti nemu môže do 15 dní podať rozklad, napísal v piatok ÚOHS v tlačovej správe. Jedinú ďalšiu sankciu za sedemročnú dobu účinnosti zákona o významnej trhovej sile dostal Kaufland, ktorý má zaplatiť 22 miliónov českých korún (855 820 eur). Prípad bude ale ešte riešiť Krajský súd v Brne.

Hovorkyňa Globusu Pavla Hobíková uviedla, že firmu mrzí, že nedokázala ÚOHS presvedčiť, že nemá žiadne zlé úmysly. „Naši zákazníci sú pre nás na prvom mieste a chceme všetkých ubezpečiť, že táto záležitosť žiadnym spôsobom neovplyvní kvalitné služby, ktoré im Globus dlhodobo garantuje. Skutočne je nám veľmi ľúto celej situácie,“ uviedla P. Hobíková.

Dodávatelia platili aj za Globus

Globus podľa úradu v období od 6. marca 2016 do 30. júna 2017 podmieňoval vzájomnú obchodnú spoluprácu s dodávateľmi uzatvorením úplatnej zmluvy a zapojením sa do takzvaného systému Markant.

„V tomto systéme boli dodávateľom poskytované služby účtovného charakteru, ktoré by však dodávatelia z vlastnej iniciatívy nežiadali. Pokiaľ by dodávatelia na účasť v systéme nepristúpili, hrozilo im zo strany spoločnosti Globus jednostranné ukončenie spolupráce,“ uviedol predseda ÚOHS Petr Rafaj. Nátlak na uhradenie niektorých poplatkov za účasť v tomto systéme úrad označil za uplatňovanie zákonom zakázaného zalistovacieho poplatku, teda poplatku za prijatie potravín do predaja.

Dodávatelia podľa úradu v rámci zapojenia do systému Markant platili aj náklady na účasť spoločnosti Globus v tomto systéme. Obchodný reťazec teda čerpal účtovné a marketingové služby Markantu úplne zadarmo. Dodávateľovi tým pádom bol účtovaný ešte ďalší poplatok, ktorý spoločnosť Markant využila na pokrytie služieb využívaných členskou spoločnosťou v systéme. Toto konanie úrad označil za získavanie plnenia od dodávateľov bez protiplnenia. Globus okrem pokuty musí s týmito praktikami, ktoré ÚOHS označil za vykorisťovacie, prestať.

Zákon o významnej trhovej sile platí od roku 2010. Odborníci ho od začiatku kritizovali. Zaoberala sa ním aj Európska komisia, proces s Českom však nespustila. Potravinárska komora v minulosti uvádzala, že reťazce vďaka zákonu začali dodržiavať 30-denné lehoty splatnosti.

Zákon bol podľa niektorých odborníkov tak zlý, že vyžadoval novelizáciu. Pokuta pre Globus padla už po zmenách tejto normy. Podľa informácií z novembra ÚOHS tento rok spustil päť správnych procesov v oblasti významnej trhovej sily, ktoré sa týkajú najmä obchodných reťazcov. V dvoch prípadoch už proces ukončil, firmy museli napraviť svoje správanie, pokutu však nedostali.