Odborníci už dlhšie upozorňujú samosprávy na to, že ich súčasný prístup k odpadovému hospodárstvu je finančne neudržateľný. Na Slovensku sa viac ako polovica komunálneho odpadu skládkuje, čo je z hľadiska hierarchie nakladania s odpadom tá najhoršia možnosť. Hoci zatiaľ najlacnejšia – ale to sa postupne mení.

Slovensko má voči Európskej únii záväzok do roku 2035 znížiť mieru skládkovania na desať percent. Štát už niekoľko rokov obce motivuje, aby odpad triedili viac, a to cez zvyšovanie poplatkov za skládky. Čím viac obce triedia, tým menej platia za skládkovanie. Samospráva, ktorá v roku 2018 zaplatila poplatok vo výške necelých päť eur za tonu zmesového odpadu, platila neskôr od osem do 26 eur a tento rok je to už od jedenásť do 33 eur. Rozpätie závisí od toho, akú mieru triedenia dosahuje.

Samosprávy, ktoré dokážu vytriediť viac ako 60 percent odpadu, majú skládkovací poplatok v nižšom pásme. „Takýchto samospráv je však minimum. Priemerne obce a mestá triedia okolo 40 percent odpadu,“ pripomína riaditeľka odpadovej spoločnosti JRK Martina Gaislová.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa