Mnohé rodinné firmy na Slovensku zažívajú najmä posledné roky ťažké časy. Proces generačnej výmeny odštartoval tak, ako sa čakalo – zhruba tridsať rokov po revolúcii. Komplikuje ho však množstvo legislatívnych a praktických vecí.

Najmä generačnej výmene bola venovaná TREND konferencia Rodinné firmy, ktorá sa v prvej polovici marca konala v Bratislave v AC Hotel by Marriott.

Rodinné rady a ústavy

Profilová globálna multigeneračná rodina mala pred tromi rokmi uložených v akciách tretinu aktív, na alternatívne investície pripadla štvrtina, konštatoval Peter Jakubička, výkonný riaditeľ Across Private Investments.

Ako dodal, v hotovosti držia bohaté rodiny zhruba osem percent majetku. Na príklade dvoch investujúcich rodinných firiem pripomenul dôležitosť zloženého úročenia. Rodina, ktorá investuje nepretržite 70 rokov, môže mať štvornásobne väčší kapitál než rodina, ktorá vynechá investovanie v období 15 rokov.

TREND konferencia v AC Hotel Bratislava Old Town
Zdroj: ROBO HUBAČ
TREND konferencia v AC Hotel Bratislava Old Town

Zakladateľka Inštitútu rodinného businessu Erika Matwij načrela do témy rodinných rád a ústav. Ide o kľúčové prvky rodinnej firmy, ktoré jej pomáhajú realizovať generačnú výmenu a udržiavať medzi členmi rodiny korektné vzťahy.

Otvoriť otázku generačnej výmeny v rodinnej firme treba podľa E. Matwij aspoň päť rokov pred odchodom zakladateľa do dôchodku. Pri odovzdávaní firmy sa stretáva skôr s nepripravenosťou nástupcov než zakladateľov.

Dagmar Yoder a Patrik Ferko zo spoločnosti Deloitte zacielili svoje vystúpenie na konferencii na proces nástupníctva v rodinných firmách, ako aj na otázky súvisiace s možným vstupom investora a prípravou na tento proces.

Rodinným firmám pripomenuli potrebu výskumu a technologických inovácií, ktoré sú dnes kľúčové najmä pre banky pri získavaní zdrojov na financovanie. Venovali sa aj otázke byrokracie pre podnikateľov a rýchlo sa meniacej a niekedy zmätočnej legislatívy.

Zákony v procese

Pripravovaným zákonom s dosahom na rodinné firmy bola venovaná panelová diskusia so zástupcami ministerstiev práce, hospodárstva a spravodlivosti, ako aj s predstaviteľmi dvoch podnikateľských zväzov.

V rozporovom konaní sa nachádza novela zákona o sociálnej ekonomike, ktorá zavádza možnosť evidencie a registrácie rodinných podnikov. Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov z dielne rezortu hospodárstva sumarizuje približne desiatku kľúčových problémov rodinných firiem, ktoré by mali jednotlivé rezorty postupne riešiť.

TREND konferencia v AC Hotel Bratislava Old Town
Zdroj: ROBO HUBAČ
TREND konferencia v AC Hotel Bratislava Old Town

Záver akcie patril rodinným firmám a ich príbehom. Pozvanie prijala Erika Marinow zo spoločnosti vyrábajúcej gitary Dowina, Dušan Hamšík z Hamsik Winery, Martin Kadlec z Oil JPM, ktorá sa zaoberá čerpačkami a produkciou piva, a Michal Zajko z výrobcu nábytku Idona.

V posledných dvoch menovaných firmách už došlo k prevodu podielov z otca na synov. V Idone majú synovia Michal a Martin po dvadsať percent, ale časom chce na nich otec Jozef previesť viac, aby mali majoritu. V Oil JPM vlastní polovicu firmy mama a druhú rovným dielom štyria synovia.

Dowine a Hamsik Winery sa počas pandémie darilo, Dowina plánuje výstavbu novej haly a predajca prosecca a iných typov vín zase chce popri obchodných aktivitách rozširovať formou franchisingu svoju kaviarenskú sieť. 

Generálnymi partnermi konferencie boli spoločnosi Deloitte a Across Private Investments, ako aj Slovak Business Agency a Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným garantom bol Inštitút rodinného businessu.

Ďalšie dôležité správy

Rodinná firma OIL JPM
Neprehliadnite

Rodinná firma zo Záhoria zažila nápor Čechov na jej čerpačky. Chystá ich revitalizáciu