V hierarchii obehového hospodárstva má najvyššie postavenie takzvané zero waste, teda nevytváranie žiadneho odpadu. Ide o ideálny, no v súčasnosti nedosiahnuteľný stav. Je preto potrebné zamerať sa na využitie odpadu, ktorý spoločnosť vyprodukuje.

Prvým krokom je jeho dôsledné triedenie priamo pri zdroji – v domácnostiach a podnikoch. Následná dodatočná separácia zvyšuje šancu na recykláciu odpadu. Nerecyklovateľný odpad, ktorý po separácii zostáva, v mnohých prípadoch končí na skládkach.

Existuje však ekologickejšia alternatíva, ktorá sa najmä v západnej Európe už desaťročia úspešne využíva. Ide o energetické zhodnotenie odpadu v zariadenia ZEVO. Na Slovensku však tento nápad naráža na odpor zo strany Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Protichodné správanie

Jednou z najväčších výziev slovenského odpadového hospodárstva je znižovanie miery skládkovania, ktoré neprináša žiadnu pridanú hodnotu.

„Slovensku sa síce darí znižovať percentuálna miera skládkovania, no objem odpadu, ktorý subjekty každoročne ukladajú na skládky, neklesá. V roku 2021 bola síce miera skládkovania 41 percent, no za posledné dve desaťročia ročne stále skládkujeme viac než milión ton odpadov,“ opisuje paradoxnú situáciu regionálny riaditeľ spoločnosti ewia a viceprezident Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP) Ladislav Halász

Košické ZEVO, ktoré čaká významná investícia do novej linky a do elektrolyzéra na výrobu vodíka.
Neprehliadnite

Energia z odpadu: Štandardný postup, do ktorého treba Slovensko prinútiť

K vyriešeniu tejto problematiky sa podujala samotná vláda, kedy koncom roka 2021 schválila Program odpadového hospodárstva (POH) na roky 2021 – 2025. Napriek hlavnému cieľu programu, ktorým je odklon odpadov zo skládok. Podľa slov L. Halásza však tento odpad „nikto nikam neodkláňa, pretože nie je kam“.

Navzdory vláde

Navzdory inovatívnym ekologickým plánom, ako je výstavba zariadení ZEVO, ministerstvo pokračuje v povoľovaní nových kapacít skládok. Napríklad v roku 2021 povolilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) viac ako dva milióny metrov kubických nových kapacít a rovnaký trend pokračoval aj v roku 2022.

Pritom by výstavba ďalších ZEVO na Slovensku významne pomohla v naplnení cieľa Európskej únie (EÚ) skladovať do roku 2035 maximálne desať percent odpadu. Zariadenia ZEVO, ktorých sa v Európe nachádza viac ako 500, sú navyše plne v súlade s najnovšími technologickými a environmentálnymi štandardmi.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa